Main Index: Bulgarian Bible and Free mp3 to Download


Ephesians 2

  [1]   [2]   [3]   [4]   [5]   [6]

2:1 не чрез дела, за да се не похвали никой.

2:2 Защото сме Негово творение създадени в Христа Исуса за добри дела, в които Бог отнапред е наредил да ходим.

2:3 Затова помнете, че вие, някога езичници по плът, наричани необрязани от тия, които се наричат обрязани с обрязване на плътта, което се извършва с ръце,

2:4 в онова време бяхте отделени от Христа, странни на Израилевото гражданство и чужденци към заветите на обещанието, без да имате надежда и без Бог на света.

2:5 А сега в Христа Исуса вие, които някога сте били далеч, сте поставени близу чрез кръвта на Христа.

2:6 Защото Той е нашият мир, който направи двата отдела едно, и развали средната стена, която ги отделяше,

2:7 като в плътта Си унищожи враждата, сиреч, закона със заповедите му изразени в постановления, за да създаде в Себе Си двата в един нов човек, и тъй да направи мир,

2:8 и в едно тяло да примири и двата с Бога чрез кръста, като уби на него враждата.

2:9 И като дойде, благовествува мир на вас, които бяхте далеч, и мир на тия, които бяха близу;

2:10 защото чрез Него и едните и другите имаме своя достъп при Отца в един Дух.

2:11 Затова вие не сте вече странни и пришелци, но сте съграждани на светиите и членове на Божието семейство:

2:12 понеже бяхте съградени върху основата на апостолите и пророците, като с краеъгълен камък сам Христос Исус,

2:13 върху когото всяко здание, стройно сглобено расте за храм свет на Господа;

2:14 в който и вие се вграждате заедно в Духа на Божие обиталище

2:15 Затова аз, Павел, затворник на Исуса Христа заради вас езичниците, –

2:16 понеже сте чули за нареденото от Божията благодат, която ми е дадена заради вас,

2:17 че по откровение ми стана известна тайната, (както и по-преди вкратце ви писах,

2:18 от което, като прочитате, може да разберете моето проумяване в Христовата тайна)

2:19 която в други поколения не биде известна на човешкия род, както сега чрез Духа се откри на Неговите свети апостоли и пророци,

2:20 а именно, че езичниците са сънаследници, като съставляват едно тяло, и са съпричасници на [Неговото] обещание в Христа Исуса чрез благовестието,

2:21 на което станах служител според Божията благодат, – дар, който ми е дадeн по дейстието на Неговата сила.

2:22 На мене, най-нищожния от всички светии, се даде тая благодат, да благовестя между езичниците неизследимото Христово богатство;


Check Our HOME PAGE for Other Languages
This site was created originally by
BibleDatabase