Main Index: Bulgarian Bible and Free mp3 to Download


Galatians 5

  [1]   [2]   [3]   [4]   [5]   [6]

5:1 Малко квас заквасва цялото тесто.

5:2 Аз съм уверен за вас в Господа, че няма да помислите другояче; а който ви смущава, той ще понесе своето наказание, който и да е бил той.

5:3 И аз братя, защо още да бъда гонен, ако продължавам да проповядвам обрязване? защото тогава съблазънта на кръста би се махнала.

5:4 Дано се отсечеха ония, които ви разколебават.

5:5 Защото вие, братя, на свободата бяхте призовани; само не употребявайте свободата си като повод за угаждане на плътта, но с любов служете си един на друг.

5:6 Защото целият закон се изпълнява в една дума, сиреч в тая "Да обичаш ближния си както себе си".

5:7 Но ако се хапете и се ядете един друг, пазете се да не би един друг да се изтребите.

5:8 Прочее казвам: Ходете по Духа и няма да угаждате на плътските страсти.

5:9 Защото плътта силно желае противното на Духа, а Духът противното на плътта; понеже те се противят едно на друго, за да можете да правите това, което искате.

5:10 Но ако се водите от Духа, не сте под закон.

5:11 А делата на плътта са явни; те са: блудство, нечистота, сладострастие,

5:12 идолопоклонство, чародейство, вражди, разпри, ревнования, ярости, партизанства, раздори, разцепления,

5:13 зависти, пиянства, пирувания и там подобни; за които ви предупреждавам, че които вършат такива работи, няма да наследят Божието царство.

5:14 А плодът на Духа е: любов, радост, мир, дълготърпение, благост, милост, милосърдие, вярност,

5:15 кротост, себеобуздание; против такива неща няма закон.

5:16 А които са Исус Христови, разпнали са плътта заедно със страстите и похотите й.

5:17 Ако по Дух живеем, по Дух и да ходим.

5:18 Да не ставаме щеславни, един друг да се не дразним и да си не завиждаме един на друг.

5:19 Братя, даже ако падне човек в някое прегрешение, вие духовните поправяйте такъв с кротък дух; но всекиму казвам: Пази себе си, да не би ти да бъдеш изкушен.

5:20 Един другиму тегобите си носете, и така изпълнявайте Христовия закон.

5:21 Защото, ако някой мисли себе си да е нещо, като не е нищо, той мами себе си.

5:22 Но всеки нека изпита своята работа, и тогава ще може да се хвали само със себе си, а не с другиго;

5:23 защото всеки има да носи своя си товар.

5:24 А тоя, който се поучава в Божието слово, нека прави участник във всичките си блага този, който го учи.

5:25 Недейте се лъга; Бог не е за подиграване: понеже каквото посее човек, това ще и пожъне.

5:26 Защото, който сее за плътта си, от плътта си ще пожъне тление, а който сее за Духа, от Духа ще пожъне вечен живот.


Check Our HOME PAGE for Other Languages
This site was created originally by
BibleDatabase