Main Index: Bulgarian Bible and Free mp3 to Download


Galatians 3

  [1]   [2]   [3]   [4]   [5]   [6]

3:1 Така щото тия, които имат вяра се благословят с вярващия Авраам.

3:2 Защото всички, които се облягат на дела, изисквани от закона, са под клетва, понеже е писано: "Проклет е всеки, който не постоянствува да изпълнява всичко писано в книгата на закона".

3:3 А че никой не се оправдава пред Бога чрез закона, е явно от това, "че праведния чрез вяра ще живее";

3:4 а законът не действува чрез вяра, но казва: "Който върши това, което заповядва законът, ще живее чрез него".

3:5 Христос ни изкупи от проклетията на закона, като стана проклет ( Гръцки: Проклетия. Виж. 2 Кор-5:21 ) за нас; защото е писано: "Проклет всеки, който виси на дърво";

3:6 така щото благословението, дадено от Авраама, да дойде чрез Христа Исуса на езичниците, за да приемем обещания Дух чрез вяра.

3:7 Братя, (по човешки говоря) едно завещание, даже ако е само човешко, еднаж потвърди ли се, не се разваля, нито на него се прибавя нещо, от никого.

3:8 А обещанията се изрекоха на Авраама и на неговия потомък. Не казва: "и на потомците", като на мнозина, но като за един: "и на твоя потомък", Който е Христос.

3:9 И това казвам, че завет, предварително потвърден, от Бога, не може да бъде развален от закона, станал на четиристотин и тридесет години по-после, така щото да се унищожи обещанието.

3:10 Защото, ако наследството е чрез закона, не е вече чрез обещание; но Бог го подари на Авраама с обещание.

3:11 Тогава, защо се даде закона? Прибави се с цел да се изявят престъпленията, докле да дойде Потомъкът, на Когото биде дадено обещанието; и беше прогласен от ангели чрез един ходатай.

3:12 Но ходатаят не ходатайствува за един; а Бог, Който дава обещание, е един.

3:13 Тогава, законът противен ли е на Божиите обещания? Да не бъде! Защото, ако беше даден закон, който да може да оживотвори, то наистина правдата щеше да бъде от закона.

3:14 Но писанието затвори всичко под грях, та обещанието, изпълняемо чрез вяра в Исуса Христа, да се даде на тия, които вярват.

3:15 А преди да дойде вярата ние бяхме под стражата на закона, затворени до времето на вярата, която искаше да се открие.

3:16 Така, законът стана за нас детеводител, да ни доведе при Христа, за да се оправдаем чрез вяра.

3:17 Но след идването на вярата не сме вече под детеводител.

3:18 Защото всички сте Божии чада чрез вяра в Исуса Христа.

3:19 Понеже всички вие, които сте се кръстили в Христа, с Христа сте се облекли.

3:20 Няма вече юдеин, нито грък, няма роб, нито освободен, няма мъжки пол, ни женски; защото вие всички сте едно в Христа Исуса.

3:21 И ако сте Христови, то сте Авраамово потомство, наследници по обещание.

3:22 Казвам още: До тогаз, докато наследникът е малолетен, той не се различава в нищо от роб, ако и да е господар на всичко,

3:23 но е под надзиратели и настойници до назначения от бащата срок.

3:24 Така и ние, когато бяхме малолетни, бяхме поробени под първоначалните учения на света;

3:25 а когато се изпълни времето, Бог изпрати Сина Си, Който се роди от жена, роди се и под закона,

3:26 за да изкупи ония, които бяха под закона, та да получим осиновението.

3:27 И понеже сте синове, Бог изпрати в сърдцата ни Духа на Сина Си, Който вика: Авва, Отче!

3:28 Затова не си вече роб, но син; и ако си син, то си Божий наследник чрез Христа.

3:29 Но тогава, когато не познавахте Бога, вие робувахте на ония, които по естество не са богове;


Check Our HOME PAGE for Other Languages
This site was created originally by
BibleDatabase