Main Index: Bulgarian Bible and Free mp3 to Download


2 Corinthians 8

  [1]   [2]   [3]   [4]   [5]   [6]   [7]   [8]   [9]   [10]   [11]   [12]   [13]

8:1 Защото знаете благодатта на нашия Господ Исус Христос, че, богат като бе, за вас стана сиромах, за да се обогатите вие чрез Неговата сиромашия.

8:2 А относно това нещо аз давам тоя съвет, че така да го направите е полезно за вас, които лани бяхте първи не само да го правите, но и да желаете да го направите.

8:3 А сега го свършете и на дело, така щото както сте били усърдни в желанието, така да бъдете и в доизкарването, според каквото имате.

8:4 Защото, ако има усърдие, то е прието според колкото има човек, а не според колкото няма.

8:5 Понеже не искам други да бъдат облекчени, а вие утеснени;

8:6 но да има равенство, така щото вашето сегашно изобилие да запълни тяхната оскъдност, та и тяхното изобилие да послужи на вашата оскъдност; така щото да има равенство,

8:7 според както е писано: "Който беше събрал много, нямаше излишък; и който беше събрал малко, не му беше оскъдно".

8:8 А благодарение на Бога, Който туря в сърдцето на Тита същото усърдие за вас, което имаме и ние;

8:9 защото наистина прие молбата ни, а при това, като беше сам много усърден, тръгна към вас самоволно.

8:10 Пратихме с него и брата, чиято похвала в делотона благовестието е известна във всичките църкви;

8:11 и не само това, но още беше избран от църквите да пътува с нас за делото на това благодеяние, на което служим за славата на Господа, и за да се покаже нашето усърдие,

8:12 като избягваме това, – някой да ни упрекне относно тоя щедър подарък, който е поверен на нашето служение;

8:13 понеже се грижим за това, което е честно, не само пред Господа, но и пред човеците.

8:14 Пратихме с тях и другия ни брат, чието усърдие много пъти и в много неща сме опитали, и който сега е много по усърден поради голямото му към вас доверие.

8:15 Колкото за Тита, той е мой другар и съработник между вас; а колкото за нашите братя, те са пратеници на църквите, те са слава на Христа.

8:16 Покажете им, прочее, пред църквите доказателство на вашата любов и на справедливостта на нашата похвала с вас.

8:17 А за даване помощ на светиите излишно е да ви пиша,

8:18 понеже зная вашето усърдие, за което се хваля с вас пред македонците, че Ахаия още от лани е приготвена; и вашата ревност е подбудила по-голямата част от тях.

8:19 А пратих братята, да не би да излезе праздна моята похвала с вас в това отношение, та да бъдете, както казвах, приготвени;

8:20 да не би, ако дойдат с мене македонци, та ви намерят неприготвени, да се посрамим ние, да не кажа вие, в тая наша увереност.

8:21 И тъй, намерих за нуждно да помоля братята да идат по-напред при вас и да приготвят предварително вашата по-отрано обещана милостиня, за да бъде готова като милостиня, а не като изнудване.

8:22 А това казвам, че който сее оскъдно, оскъдно ще и да пожъне; а който сее щедро, щедро ще и да пожъне.

8:23 Всеки да дава според както е решил в сърдцето си, без да се скъпи, и не от принуждение; защото Бог обича онзи, който дава на драго сърдце.

8:24 А Бог е силен да преумножи на вас всякакво благо, така щото, като имате всякога и във всичко това, което е достатъчно във всяко отношение, да изобилвате във всяко добро дело;


Check Our HOME PAGE for Other Languages
This site was created originally by
BibleDatabase