Main Index: Bulgarian Bible and Free mp3 to Download


1 Corinthians 12

  [1]   [2]   [3]   [4]   [5]   [6]   [7]   [8]   [9]   [10]   [11]   [12]   [13]   [14]   [15]   [16]

12:1 Защото на един се дава чрез Духа да говори с мъдрост, а на друг да говори със знание, чрез същия Дух;

12:2 на друг вяра чрез същия Дух, а пък на друг изцелителни дарби чрез единия дух;

12:3 на друг да върши велики дела, а на друг да пророкува; на друг да разпознава духовете; на друг да говори разни езици; а пък на друг да тълкува езици.т

12:4 А всичко това се върши от един и същи Дух, който разделя на всеки по особено, както му е угодно.

12:5 Защото, както тялото е едно, а има много части, и всичките части на тялото, ако и да са много, пак са едно тяло, така е и Христос.

12:6 Защото ние всички, било юдеи или гърци, било роби или свободни, се кръстихме в един Дух да съставляваме едно тяло, и всички от един Дух се напоихме.

12:7 Защото тялото не се състои от една част, а от много.

12:8 Ако речеше ногата: Понеже не съм ръка, не съм от тялото, това не я прави да не е от тялото.

12:9 И ако рече ухото: Понеже не съм око, не съм от тялото, това не го прави да не е от тялото.

12:10 Ако цялото тяло беше око, где щеше да е слухът? Ако цялото тяло беше слух, где щеше да е обонянието?

12:11 Но сега Бог е поставил частите, всяка една от тях, в тялото, както му е било угодно.

12:12 Пак, ако те бяха всички една част, где щеше да е тялото?

12:13 Но сега те са много части, а едно тяло.

12:14 И окото не може да рече на ръката: Не ми трябваш;или пък главата на нозете: Не сте ми потребни.

12:15 Напротив, тия части на тялото, които се виждат да са по-слаби, са необходими;

12:16 и тия части на тялото, които ни се виждат по-малко честни, тях обличаме с повече почит; и неблагоприличните ни части получават най-голямо благоприличие.

12:17 А благоприличните ни части нямат нужда от това. Но Бог е сглобил тялото така, че е дал по-голяма почит на оная част, която не я притежава;

12:18 за да няма раздор в тялото, но частите му да се грижат еднакво една за друга.

12:19 И ако страда една част, всичките части страдат с нея; или ако се слави една част, всичките части се радват заедно с нея.

12:20 А вие сте от Христово тяло, и по отделно части от Него.

12:21 И Бог е поставил някои в църквата да бъдат: първо апостоли, второ пророци, трето учители, други да правят чудеса, някои имат изцелителни дарби, други с дарби на помагания, на управлявания, на говорене разни езици.

12:22 Всички апостоли ли са? всички пророци ли са? всички учители ли са? всички вършат ли велики дела?

12:23 Всички имат ли изцелителни дарби? всички говорят ли езици? всички тълкуват ли?

12:24 Копнейте за по-големи дарби; а при все това аз ви показвам един превъзходен път.

12:25 Ако говоря с човешки и ангелски езици, а любов нямам, аз съм станал мед що звънти, или кимвал що дрънка.

12:26 И ако имам пророческа дарба, и зная всички тайни и всяко знание, и ако имам пълна вяра, тъй щото планини да премествам, а любов нямам, нищо не съм.

12:27 И ако раздам всичкия си имот за прехрана на сиромасите, и ако предам тялото си на изгаряне, а любов нямам, никак не ме ползува.

12:28 Любовта дъблго търпи и е милостива; любовта не завижда; любовта не се превъзнася, не се гордее,

12:29 не безобразничи, не търси своето, не се раздразнява, не държи сметка за зло,

12:30 не се радва на неправдата, а се радва заедно с истината,

12:31 всичко премълчава, на всичко хваща вяра, на всичко се надява, всичко търпи.


Check Our HOME PAGE for Other Languages
This site was created originally by
BibleDatabase