Main Index: Bulgarian Bible and Free mp3 to Download


1 Corinthians 11

  [1]   [2]   [3]   [4]   [5]   [6]   [7]   [8]   [9]   [10]   [11]   [12]   [13]   [14]   [15]   [16]

11:1 (Защото мъжът не е от жената, а жената е от мъжа;

11:2 понеже, мъжът не бе създаден за жената, а жената за мъжа).

11:3 Затова жената е длъжна да има на главата си белег на власт, заради ангелите.

11:4 (Обаче, нито жената е без мъжа, нита мъжът без жената, в Господа;

11:5 защото, както жената е от мъжа, така и мъжът е чрез жената; а всичко е от Бога).

11:6 Сами в себе си съдете: Прилично ли е, жената да се моли Богу гологлава?

11:7 Не учи ли и самото естество, че, ако мъж оставя косата си да расте, това е позор за него,

11:8 но, ако жена оставя косата си да расте, това е слава за нея, защото косата й е дадена за покривало?

11:9 Но, ако някой мисли да се препира за това, – ние нямаме такъв обичай, нито Божиите църкви.

11:10 А като ви заръчвам следното, не ви похвалявам, защото се събирате, не за по-добро, но за по-лошо.

11:11 Защото, първо, слушам, че когато се събирате в църква, ставали разделения помежду ви; (и отчасти вярвам това;

11:12 защото е нужно да има и разцепление между вас, за да се яви, кои са удобрените помежду ви);

11:13 прочее, когато така се събирате заедно, не е възможно да ядете Господната вечеря;

11:14 защото на яденето всеки бърза да вземе своята вечеря преди другиго; и така един остава гладен, а друг се напива.

11:15 Що! къщи ли нямате, гдето да ядете и пиете? Или презирате Божията църква и посрамяте тия, които нямат нищо? Що да ви кажа? Да ви похваля ли за това? Не ви похвалявам.

11:16 Защото аз от Господа приех това, което ви и предадох, че Господ Исус през нощта, когато беше предаден, взе хляб,

11:17 и, като благодари, разчупи и рече: Това е Моето Тяло, което е [разчупено] за вас; туй правете за Мое възпоменание.

11:18 Така взе и чашата след вечерята и рече: Тая чаша е новият завет в Моята кръв; това правете всеки път, когато пиете, за Мое възпоменание.

11:19 Защото всеки път, когато ядете тоя хляб и пиете [тая] чаша, възвестявате смъртта на Господа, докле дойде Той.

11:20 Затова, който яде хляба или пие Господната чаша недостойно, ще бъде виновен за грях против тялото и кръвта на Господа.

11:21 Но да изпитва човек себе си, и така да от хляба и да пие от чашата;

11:22 защото, който яде и пие без да разпознава Господното тяло, той яде и пие осъждане на себе си.

11:23 По тая причина мнозина между вас са слаби и болнави, а доста и са починали.

11:24 Но, ако разпознавахме сами себе си, не щяхме да бъдем съдени заедно със света.

11:25 А когато биваме съдени от Господа, с това се наказваме, за да не бъдем осъдени заедно със света.

11:26 Затова, братя мои, когато се събирате да ядете, чакайте се един друг.

11:27 Ако някой е гладен, нека яде у дома си, за да не бъде събирането ви за осъждане. А за останалите работи, ще ги наредя, когато дойда.

11:28 При това, братя, желая да разбирате и за духовните дарби.

11:29 Вие знаете, че когато бяхте езичници, отвличахте се към нямите идоли, както и да ви водеха.

11:30 Затова ви уведомявам, че никой, като говори с Божия Дух, не казва: Да бъде проклет Исус! и никой не може да нарече Исуса Господ, освен със Светия Дух.

11:31 Дарбите са различни; но Духът е същият.

11:32 Службите са различни; но Господа е същият.

11:33 Различни са и действията; но Бог е същият. Който върши всичко във всичките човеци.

11:34 А на всеки се дава проявлението на Духа за обща полза.


Check Our HOME PAGE for Other Languages
This site was created originally by
BibleDatabase