Main Index: Bulgarian Bible and Free mp3 to Download


1 Corinthians 5

  [1]   [2]   [3]   [4]   [5]   [6]   [7]   [8]   [9]   [10]   [11]   [12]   [13]   [14]   [15]   [16]

5:1 Затова нека празнуваме, не със стар квас, нито с квас от злоба и безчестие, а с безквасни хлябове от искреност и истина.

5:2 Писах ви в посланието си да се не сношавате с блудници,

5:3 не че съм искал да кажа за блудниците на тоя свят, или за сребролюбците и грабителите, или за идолопоклонниците, понеже тогава би трябвало да излезете от света. –

5:4 но в действителност ви писах да се не сношавате с някого, който се нарича брат, ако е блудник, или сребролюбец, или идолопоклонник, или грабител, с такъв нито да ядете заедно.

5:5 Защото, каква работа имам да съдя вънкашни човеци? Не съдите ли вие вътрешните.

5:6 докато вънкашните Бог съди? Отлъчете нечестивия човек изпомежду си.

5:7 Когато някой от вас има нещо против другиго, смее ли да се съди пред неправедните, а не пред светиите?

5:8 Или не знаете, че светиите ще съдят света? Ако, прочее, вие ще съдите света, не сте ли достойни да съдите ни най малките работи?

5:9 Не знаете ли, че ние ще съдим ангели? а колко повече житейски работи;

5:10 Тогава, ако имате житейски тъжби, поставяте ли за съдии ония, които от църквата се считат за нищо?

5:11 Казвам това за да ви направя да се засрамите. Истина ли е, че няма между вас ни един мъдър човек, който би могъл да отсъди между братята си,

5:12 но брат с брата се съди, и то пред невярващите?

5:13 Даже, преди всичко, е голям недостатък у вас гдето имате тъжби помежду си. Защо по-добре не оставате онеправдани? защо по-добре не бъдете ограбени?


Check Our HOME PAGE for Other Languages
This site was created originally by
BibleDatabase