Main Index: Bulgarian Bible and Free mp3 to Download


1 Corinthians 3

  [1]   [2]   [3]   [4]   [5]   [6]   [7]   [8]   [9]   [10]   [11]   [12]   [13]   [14]   [15]   [16]

3:1 Прочее, тоя, който сади, и тоя, който пои, са равни, обаче всеки според своя труд ще получи своята награда;

3:2 защото сме съработници на Бога, като вие сте Божия нива, Божие здание.

3:3 Според дадената ми Божия благодат, като изкусен строител аз положих основа; а друг гради на нея.

3:4 Защото никой не може да положи друга основа, освен положената, която е Исус Христос.

3:5 И ако някой гради на основата злато, сребро, скъпоценни камъни, дърво, сено, слама,

3:6 всекиму работата ще стане явна каква е; защото Господният ден ще я изяви, понеже тя чрез огън се открива; и самият огън ще изпита работата на всекиго каква е.

3:7 Тоя, комуто работата, която е градил, устои, ще получи награда.

3:8 А тоя, комуто работата изгори, ще претърпи загуба; а сам той ще се избави, но тъй като през огън.

3:9 Не знаете ли, че сте храм на Бога, и че Божият Дух живее във вас?

3:10 Ако някой развали Божия храм, него Бог ще развали; защото Божият храм е свет, който храм сте вие.

3:11 Никой да не се лъже. Ако някой между вас мисли, че е мъдър според тоя век, нека стане глупав за да бъде мъдър.

3:12 Защото мъдростта на тоя свят е глупост пред Бога, понеже е писано: "Улавя мъртвите в лукавството им";

3:13 и пак: "Господ знае, разсъжденията на мъдрите са суетни".

3:14 Затова никой да се не хвали с човеците. Защото всичко е ваше;

3:15 било Павел, или Аполос, или Кифа, или светът, или животът, или смъртта, или сегашното, или бъдещето, всичко е ваше;

3:16 а вие сте Христови, а Христос Божий.

3:17 Така всеки човек да ни счита за Христови служители и настойници на Божиите тайни.

3:18 При туй, което тук се изисква от настойниците е, всеки да се намери верен.

3:19 А за мене е твърде малко нещо да бъда съден от вас или от човешки съд; даже аз не съдя сам себе си.

3:20 Защото, при все че съвестта ми в нищо не ме изобличава, пак с това не съм оправдан; защото Господ е, Който ще ме съди.

3:21 Затова недейте съди нищо преждевременно, докле не дойде Господ, Който ще извади на видело скритото в тъмнината, и ще изяви намеренията на сърцата; и тогава всеки ще получи подобаващата нему похвала от Бога.

3:22 И това, братя, преносно приспособих към себе си и към Аполоса заради вас, за да се научите чрез нас да не престъпвате границата на писаното, да се не гордее някой от вас с един против друг.

3:23 Защото, кой те прави да се отличаваш от другиго? И що имаш, което да не си получил? Но ако си го получил, защо се хвалиш, като че не си го получил?


Check Our HOME PAGE for Other Languages
This site was created originally by
BibleDatabase