Main Index: Bulgarian Bible and Free mp3 to Download


1 Corinthians 2

  [1]   [2]   [3]   [4]   [5]   [6]   [7]   [8]   [9]   [10]   [11]   [12]   [13]   [14]   [15]   [16]

2:1 Никой от властниците на тоя век не я е познал; защото, ако я бяха познали, не биха разпнали Господа на славата.

2:2 А, според както е писано: – "Каквото око не е видяло, и ухо не е чуло, И на човешко сърце не е дохождало, Всичко това е приготвил Бог за тия, които Го любят".

2:3 А на нас Бог откри това чрез Духа; понеже Духът издирва всичко, даже и Божиите дълбочини.

2:4 Защото кой човек знае що има у човека, освен духът на човека, който е в Него? Така и никой не знае що има у Бога, освен Божият Дух.

2:5 А ние получихме не духа на света, но Духа, който е от Бога, за да познаем това, което Бог е благоволил да ни подари;

2:6 което и възвестяваме, не с думи научени от човешка мъдрост, но с думи научени от Духа, като поясняваме духовните неща на духовните човеци.

2:7 Но естествения човек не подбира това, което е от Божия Дух, защото за него е глупост; и не може да го разбере, понеже, то се изпитва духовно.

2:8 Но духовният човек изпитва всичко; а него никой не изпитва.

2:9 Защото, "Кой е познал ума на Господа, За да може да го научи?" А ние имаме ум Христов.

2:10 И аз, братя, не можах да говоря на вас, като на духовни, но като на плътски, като на младенци в Христа.

2:11 С мляко ви храних, не с твърда храна; защото още не можехте да го приемете, а и сега още не можете.

2:12 Понеже и досега сте плътски; защото, докато има между вас завист и разпра, не сте ли плътски, и не постъпвате ли по човешки?

2:13 Защото, кога един казва: Аз съм Павлов, а друг: Аз съм Аполосов, не сте ли като човеци слаби?

2:14 Какво е, прочее, Аполос, и какво е Павел? Те са служители, чрез които повярвахте, и то както Господ е дал на всеки от тях.

2:15 Аз насадих, Аполос напои, но Господ прави да расте.

2:16 И тъй, нито който сади е нещо, нито който пои, а Господ, Който прави да расте.


Check Our HOME PAGE for Other Languages
This site was created originally by
BibleDatabase