Main Index: Bulgarian Bible and Free mp3 to Download


1 Corinthians 1

  [1]   [2]   [3]   [4]   [5]   [6]   [7]   [8]   [9]   [10]   [11]   [12]   [13]   [14]   [15]   [16]

1:1 Който и докрай ще ви отвърждава, та да бъдете безупречни в деня на нашия Господ Исус Христос.

1:2 Верен е Бог, чрез Когото сте били призовани в общението на Сина Му Исуса Христа нашия Господ.

1:3 Моля ви се, братя, за името на нашия Господ Исус Христос, всички да говорите в съгласие, и да няма раздори между вас, но да бъдете съвършено съединени в един ум и в една мисъл.

1:4 Защото някои от Хлоините домашни ми явиха за вас, братя мои, че между вас имало разпри.

1:5 С това искам да кажа, че всеки от вас дума: Аз съм Павлов; а аз Аполосов; а аз Кифов; а пък аз Христов.

1:6 Нима се е разделил Христос? Павел ли се разпна за вас? Или в Павловото име се кръстихте?

1:7 Благодаря Богу, че не съм кръстил никого от вас, освен Криспа и Ганя,

1:8 да не би да каже някой, че сте били кръстени в мое име.

1:9 Кръстих още и Стефаниновия дом; освен тия, не помня да съм кръстил никой друг.

1:10 Защото Христос не ме е пратил да кръщавам, но да проповядвам благовестието; не с мъдри думи, да не се лиши Христовия кръст от значението си.

1:11 Защото словото на кръста е безумие за тия, които погиват; а за нас, които се спасяваме, то е Божия сила.

1:12 Понеже е писано: "Ще унищожа мъдростт на мъдрите, И разума на разумните ще отхвърля".

1:13 Где е мъдрият? Где книжникът? Где е разисквачът на тоз век? Не обърна ли Бог в глупост светската мъдрост?

1:14 Защото, понеже в Божията мъдра наредба светът с мъдростта си не позна Бога, благоволи Бог чрез глупостта на това, което се проповядва, да спаси вярващите.

1:15 Понеже юдеите искат знамения, а гърците търсят мъдрост;

1:16 а ние проповядваме разпнатия Христос, за юдеите съблазън, и за езичниците глупост;

1:17 но за самите призвани, и юдеи и гърци, Христос е Божия Сила и Божия премъдрост.

1:18 Защото Божието глупаво е по-мъдро от човеците, и Божието немощно е по-силно от човеците.

1:19 Понеже, братя, вижте какви сте вие призваните, че между вас няма мнозина мъдри според човеците, нито мнозина силни, нито мнозина благородни.

1:20 Но Бог избра глупавите неща на света, за да посрами мъдрите; също избра Бог немощните неща на света, за да посрами силните;

1:21 още и долните и презрените неща на света избра Бог, да! и ония, които ги няма, за да унищожи тия които ги има,

1:22 за да не се похвали нито една твар пред Бога.

1:23 А от Него сте вие в Христа Исуса, Който стана за нас мъдрост от Бога, и правда, и освещение, и изкупление;

1:24 тъй щото, както е писано, "който се хвали, с Господа да се хвали".

1:25 И аз, братя, когато дойдох при вас, не дойдох с превъзходно говорене или мъдрост да ви известя Божията тайна;

1:26 защото бях решил да не зная между вас нещо друго, освен Исуса Христа, и то Христа (Гръцки: Него. ) разпнат.

1:27 Аз бях немощен между вас, страхувах се и много треперех.

1:28 И говоренето ми, и проповядването ми не ставаха с убедителните думи на мъдростта, но с доказателство от Дух и от сила;

1:29 за да бъде вярването ви основано не на човешка мъдрост, а на Божията сила.

1:30 Обаче, ние поучаваме мъдрост между съвършените, ала не мъдрост от тоя век, нито от властниците на тоя век, които преминават;

1:31 но поучаваме Божията тайнствена премъдрост, която е била скрита, която е била предопределена от Бога преди вековете да ни докарва слава.


Check Our HOME PAGE for Other Languages
This site was created originally by
BibleDatabase