Main Index: Bulgarian Bible and Free mp3 to Download


Romans 16

  [1]   [2]   [3]   [4]   [5]   [6]   [7]   [8]   [9]   [10]   [11]   [12]   [13]   [14]   [15]   [16]

16:1 Поздравете Андроника и Юния, моите сродници и някога заедно с мене затворници, които между апостолите се считат за бележити и които още преди мене бяха в Христа.

16:2 Поздравете любезния ми в Господа Амплият.

16:3 Поздравете нашия съработник в Христа Урвана и любезния ми Стахия.

16:4 Поздравете одобрения за верен в Христа Апелият. Поздравете ония, които са от Аристовуловото семейство.

16:5 Поздравете роднината ми Иродиона. Поздравете от Наркисовото семейство тия, които са в Господа.

16:6 Поздравете Трифена и Трифоса, които работят в Господа. Поздравете любезната Пероида, която е работила много в Господа.

16:7 Поздравете избрания от Господа Руфа, и неговата майка, която е и моя.

16:8 Поздравете Асинкрита, Флегоита, Ерма, Патрова, Ермия и братята, които са с тях.

16:9 Поздравете Филолога и Юлия, Нирея и сестра му, и Олимпана, и всичките светии, които са с тях.

16:10 Позравете се един друг с света целувка. Поздравяват ви всичките Христови църкви.

16:11 И моля ви се, братя, да забележите тия, които причиняват раздори и съблазни, противно на учението, което сте научили, и отстранявайте се от тях.

16:12 Защото такива човеци не служат на нашия Господ [Исус] Христос, а на своите си охоти ( Гръцки: на своя си търбух ), и съблаги и ласкави думи прилъгват сърцата на простодушните.

16:13 Защото вашата послушност е известна на всички, по която причина аз се радвам за вас. Но желал бих да бъдете мъдри относно доброто, а прости относно злото.

16:14 А Бог на мира, скоро ще смаже сатана под нозете ви. Благодатта на нашия Господ Исус Христос да бъде с вас.

16:15 Поздравяват ви съработникът ми Тимотей, и сродниците ми Лукий, Ясон и Сосипатър.

16:16 Аз Тертий, който написах това послание, ви поздравявам в Господа.

16:17 Поздравява ви Гаий, гостоприемникът на мене и на цялата църква. Поздравява ви градския ковчежник Ераст и брат Кварт. [24 Благодатта на нашия Господ Исус Христос да бъде всички вас. Амин].

16:18 А на Този, Който може да ви утвърди според моето благовестие и проповедта за Исуса Христа, според откриването на тайната, която е била замълчана от вечни времена,

16:19 а сега се е явила, и чрез пророческите писания по заповедта на вечния Бог е станала позната на всичките народи за тяхно покоряване на вярата, –

16:20 на единия премъдър Бог да бъде слава чрез Исуса Христа до века. Амин.

16:21 Павел, с Божията воля призован да бъде апостол Исус Христов, и брат Состен,

16:22 до Божията църква, която в Коринт, до осветените в Христа Исуса, призовани да бъдат светии заедно с всички, които призовават на всяко място името на Исуса Христа, нашия Господ, Който е и техен и наш:

16:23 Благодат и мир да бъде на вас от Бога нашия Отец и от Господа Исуса Христа

16:24 Винаги въздавам благодарения на моя Бог за вас за Божията благодат, която ви е била дадена в Христа Исуса

16:25 че обогатихте се чрез Него в всичко, в пълна сила да говорите за Него.

16:26 (по който начин се потвърди свидетелствуването за Христа между вас),

16:27 така щото вие не оставате назад в никоя дарба, като чакате явлението на нашия Господ Исус Христос,


Check Our HOME PAGE for Other Languages
This site was created originally by
BibleDatabase