Main Index: Bulgarian Bible and Free mp3 to Download


Romans 12

  [1]   [2]   [3]   [4]   [5]   [6]   [7]   [8]   [9]   [10]   [11]   [12]   [13]   [14]   [15]   [16]

12:1 така и ние мнозината сме едно тяло в Христа, а сме части, всеки от нас, един на друг.

12:2 И като имаме дарби, които се различават според дадената ни благодат, ако е пророчество, нека пророкуваме съразмерно с вярата;

12:3 ако ли служене, нека прилежаваме в служенето, ако някой поучава, нека прилежава в поучаването:

12:4 ако увещава, в увещаването: който раздава, да раздава щедро; който управлява, да управлява с усърдие; който показва милост, да я показва доброволно.

12:5 Любовта да бъде нелицемерна; отвращавайте се от злото, а прилепявайте се към доброто.

12:6 В братолюбието си обичайте се един друг, като сродници; изпреваряйте да си отдавате един на друг почит.

12:7 В усърдието бивайте нелениви, пламенни по дух, като служите на Господа.

12:8 Радвайте се в надеждата, в скръб бивайте твърди, в молитва постоянни.

12:9 Помагайте на светиите в нуждите им; предавайте се на гостолюбие.

12:10 Благославяйте ония, които ви гонят, благославяйте, и не кълнете

12:11 Радвайте се с ония, които се радват; плачете с ония, които плачат.

12:12 Бъдете единомислени един към друг; не давайте ума си на високи неща, но предавайте се на скромни неща; не считайте себе си за мъдри.

12:13 Никому не връщайте зло за зло; промишлявайте за това, което е добро пред всичките човеци;

12:14 ако е възможно, доколкото зависи от вас, живейте в мир с всичките човеци.

12:15 Не си отмъстявайте, възлюбени, но дайте място на Божия гняв; защото е писано: "На мене принадлежи отмъщението, Аз ще сторя въздаяние, казва Господ".

12:16 Но, "Ако е гладен неприятелят ти, нахрани го; Ако е жаден, напой го; Защото, това като правиш, ще натрупаш жар на главата му".

12:17 Не се оставай да те побеждава злото; но ти побеждавай злото чрез доброто.

12:18 Всеки човек да се покорява на властите, които са над него; защото няма власт, която да не е от Бога, и колкото власти има, те са отредени от Бога.

12:19 Затова, който се противи на властта, противи се на Божията наретба; а които се противят ще навлекат осъждане на себе си.

12:20 Защото владетелите не причиняват страх на добротвореца, но на злостореца. Искаш ли, прочее, да се не боиш от властта? Върши добро, и ще бъдеш похвален от нея;

12:21 понеже владетелят е Божий служител за твоя полза. Но ако вършиш зло, да се боиш; защото той не носи напразно сабята, понеже е Божий служител, мъздовъздател за докарване гняв, върху ( Гръцки: за гнева спрямо ) този, който върши зло.


Check Our HOME PAGE for Other Languages
This site was created originally by
BibleDatabase