Main Index: Bulgarian Bible and Free mp3 to Download


Romans 9

  [1]   [2]   [3]   [4]   [5]   [6]   [7]   [8]   [9]   [10]   [11]   [12]   [13]   [14]   [15]   [16]

9:1 чиито са и отците, и от които се роди по плът Христос, Който е над всички Бог, благословен до века. Амин.

9:2 Обаче, не е пропаднало Божието слово; защото не всички ония са Израил, които са от Израиля;

9:3 нито са всички чада, понеже са Авраамово потомство; но "в Исаака" каза Бог, "ще се наименува твоето потомство".

9:4 Значи, не чадата, родени по плът, са Божии чада; но чадата, родени според обещанието се считат за потомство.

9:5 Защото това беше нещо обещано, понеже каза: "Ще дойда по това време, и Сара ще има син".

9:6 И не само това, но и когато Ребека зачена от едного, сиреч от нашия отец Исаака,

9:7 макар че близнаците не бяха още родени и не бяха още сторили нещо добро или зло, то, за да почива Божието по избор намерение, не на дела, но на онзи, който призовава,

9:8 рече й се: "По-големият ще слугува на по-малкия";

9:9 както е писано: "Якова възлюбих , а Исава намразих".

9:10 И тъй, какво? Да речем ли, че има неправда у Бога? Да не бъде!

9:11 Защото казва на Моисея: "Ще покажа милост, към когото ще покажа, и ще пожаля, когото ще пожаля".

9:12 И тъй, не зависи от този, който иска, нито от този, който тича, но от Бога, Който показва милост.

9:13 Защото писанието казва на Фараона: "Именно за това те издигнах, за да покажа в тебе силата Си, и да се прочуе името Ми по целия свят"

9:14 И тъй, към когото ще, Той показва милост, и когото ще закоравява.

9:15 На това ти ще речеш: А защо още обвинява? Кой може да противостои на волята Му?

9:16 Но, о човече, ти кой си, що отговаряш против Бога? Направеното нещо ще рече ли на онзи, който го е направил: Защо си ме така направил?

9:17 Или грънчарят няма власт над глината, с част от същата буца да направи съд за почит, а с друга част – съд за непочтенна употреба?

9:18 А какво ще кажем, ако Бог, при все, че е искал да покаже гнева Си и да изяви силата Си, пак е търпял с голямо дълготърпение съдовете, предмети на гнева Си, приготвени за погибел,

9:19 и е търпял, за да изяви богатството на Славата Си, над съдовете, предмети на милостта Си, които е приготвил отнапред за слава –

9:20 над нас, които призова, не само между юдеите, но и измежду езичниците?

9:21 както и в Осия казва: – "Ще нарека мои люде ония, които не бяха мои люде, И тая възлюбена, която не беше възбюбена";

9:22 И на същото място, гдето им се казва: "Не сте мои люде, Там ще се нарекат чада на живия Бог".

9:23 А Исаия вика на Израиля: – "Ако и да е числото на израелтяните като морски пясък, Само остатък от тях ще се спаси;

9:24 Защото Господ ще изпълни на земята казаното [по правда] от Него", Като го извърши и свърши скоро.

9:25 И както Исаия е казал в по-предишно място; "Ако Господ на Силите не бе ни оставил потомство, Като Содом бихме останали и на Гомор бихме се уприличили".

9:26 И тъй, какво да кажем? Това, че езичниците, които не търсеха правда, получиха правда, и то правда, която е чрез вярване;

9:27 а Израил, който търсеше закон за придобиване правда, не стигна до такъв закон.

9:28 Защо? затова, че не го търси чрез вярване, а някак си чрез дела. Те се спънаха о камъка, о който хората се спъват;

9:29 както е писано: – "Ето, полагам в Сион камък, о който да се спъват, и канара, в която да се съблазняват; И който вярва в Него не ще се посрами".

9:30 Братя, моето сърдечно желание и молбата ми към Бога е за спасението на Израиля.

9:31 Защото свидетелствувам за тях, че те имат ревност за Бога, само че не е според пълното знание.

9:32 Понеже, ако не знаят правдата, която е от Бога и искат да поставят своята, те не се покориха на правдата от Бога.

9:33 Понеже Христос изпълнява целта на закона, да се оправдае всеки, който вярва.


Check Our HOME PAGE for Other Languages
This site was created originally by
BibleDatabase