Main Index: Bulgarian Bible and Free mp3 to Download


Romans 6

  [1]   [2]   [3]   [4]   [5]   [6]   [7]   [8]   [9]   [10]   [11]   [12]   [13]   [14]   [15]   [16]

6:1 Затова, чрез кръщението ние се погребахме с Него да участвуваме в смърт, тъй щото, както Христос биде възкресен от мъртвите чрез славата на Отца, така и ние да ходим в нов живот.

6:2 Защото, ако сме се съединили с Него чрез смърт подобна на Неговата, ще се съединим и чрез възкресение, подобно на Неговото;

6:3 като знаем това, че нашето старо естество бе разпнато с Него за да се унищожи тялото на греха, та да не робуваме вече не греха.

6:4 Защото, който е умрял, той е оправдан от греха.

6:5 Но ако сме умрели с Христа, вярваме, че ще и живеем с Него,

6:6 знаейки, че Христос, като биде възкресен от мъртвите, не умира вече; смъртта няма вече власт над Него.

6:7 Защото, смъртта, с която умря, Той умря за греха еднаж за винаги; а животът, който живее, живее го за Бога.

6:8 Така и вие считайте себе си за мъртви към греха, а живи към Бога в Христа Исуса.

6:9 И тъй, да не царува грехът във вашето смъртно тяло, та да се покоряват на неговите страсти.

6:10 Нито представяйте телесните си части като оръдия на неправдата; но представяйте себе си на Бога като оживели от мъртвите, и телесните си части на Бога като оръдия на правдата.

6:11 Защото грехът няма да ви владее, понеже не сте под закон, а под благодат.

6:12 Тогава какво? Да грешим ли, защото не сме под закон, а под благодат? Да не бъде!

6:13 Не знаете ли, че комуто предавате себе си като послушни слуги, слуги сте на оня, комуто се покорявате, било на греха, който докарва смърт, или на послушанието, което докарва правда?

6:14 Благодарение, обаче, Богу, че като бяхте слуги на греха, вие се покорихте от сърце на оня образец на вероучението, в който бяхте обучени,

6:15 и, освободени от греха, станахте слуги на правдата.

6:16 (По човешки говоря поради немощта на вашето естество). Прочее, както предавахте телесните си части като слуги на нечистотата и на беззаконието, което докарва още беззаконие, така сега предайте частите си като слуги на правдата, която докарва светост.

6:17 Защото, когато бяхте слуги на греха не бяхте обуздавани от правдата.

6:18 Какъв плод имахте тогава от ония неща? – неща, за които сега се срамувам, защото сетнината им е смърт.

6:19 Но сега като се освободихте от греха, и станахте слуги на Бога, имате за плод това, че отивате към светост, на която истината е вечен живот.

6:20 Защото заплатата на греха е смърт; а Божията дар е вечен живот в Христа Исуса, нашия Господ.

6:21 Или не знаете, братя, (защото говоря на човеци, които знаят що е закон), че законът владее над човека само, докогато той е жив?

6:22 Защото омъжена жена е вързана чрез закона за мъжа, докогато е жив; но когато мъжът умре тя се освобождава от мъжовия закон.

6:23 И тъй, ако при живота на мъжа си тя се омъжи за друг мъж, става блудница; но ако умре мъжът й, свободна е от тоя закон, и не става блудница, ако се омъжи за друг мъж.


Check Our HOME PAGE for Other Languages
This site was created originally by
BibleDatabase