Main Index: Bulgarian Bible and Free mp3 to Download


Acts 24

  [1]   [2]   [3]   [4]   [5]   [6]   [7]   [8]   [9]   [10]   [11]   [12]   [13]   [14]   [15]   [16]   [17]   [18]   [19]   [20]   [21]   [22]   [23]   [24]   [25]   [26]   [27]   [28]

24:1 И като го повикаха, Тертил почна да го обвинява, като казваше: Понеже чрез тебе, честити Феликсе, се радваме на голямо спокойствие, и понеже чрез твоята предвидливост се поправят злини в тоя наш народ,

24:2 О Или тия сами нека кажат каква неправда са намерили в мене когато застанах пред синедриона,

24:3 то ние с пълна благодарност по всякакъв начин и всякъде посрещаме това.

24:4 Но за да те не отегчавам повече, моля те да имаш снизхождение и ни изслушаш накратко,

24:5 понеже намерихме, че тоя човек е заразител и размирник между всичките юдеи по вселената, още и водач на Назарейската ерес;

24:6 който се опита и храма да оскверни; но ние го уловихме, [и поискахме да го съдим по нашия закон;

24:7 но хилядникът Лисий дойде и с голямо насилство го изтръгна от ръцете ни, и заповяда на обвинителите му, да дойдат при тебе].

24:8 А ти, като сам го изпиташ, ще можеш да узнаеш от него всичко това, за което го обвиняваме.

24:9 И юдеите потвърдиха, казвайки, че това е вярно.

24:10 защото можеш да се научиш, че няма повече от дванадесет дена откак възлязох на поклонение в Ерусалим.

24:11 И не са ме намирали нито в храма, нито в синагогите, нито в града, да се препирам с някого или да размирявам народа.

24:12 И те не могат да докажат пред тебе това, за което ме обвиняват сега.

24:13 Но това ти изповядвам че, според учението* което те наричат ерес, така служа на бащиния ни Бог, като вярвам8всичко що е по закона и е писано в пророците,

24:14 и че се надявам на Бога, че ще има възкресение на праведни и неправедни, което и те сами приемат.

24:15 Затова и аз се старая да имам всякога непорочна съвест и спрямо Бога и спрямо човеците.

24:16 А след изтичането на много години, дойдох да донеса милостини, на народа си и приноси.

24:17 А когато ги принасях те ме намериха в храма очищен, без да има навалица или размирие;

24:18 но имаше някои юдеи от Азия, който трябваше да се представят пред тебе и да ме обвинят, ако имаха нещо против мене.

24:19 освен ако е само в тоя вик, който издадох като стоях между тях, Поради учението за възкресението на мъртвите ме съдите днес.

24:20 А Феликс, като познаваше доста добре това учение*, ги отложи, казвайки: Когато слезе хилядникът Лисий ще разреша делото ви.

24:21 И заповяда на стотника да вардят Павла, но да му дават известна свобода, и да не възпират никого от приятелите му да му прислужва.

24:22 След няколко дни Феликс дойде с жена си Друсилия, която беше юдейка, и прати да повикат Павла, от когото слуша за вярата в Христа Исуса.

24:23 И когато той говореше за правда, за себеобуздание, и за бъдещия съд, Феликс уплашен отговори: 3а сега си иди; и когато намеря време, ще те повикам.

24:24 Между това, той се надяваше, че ще получи пари от Павла; затова и по-честичко го викаше та приказваше с него.

24:25 Но като се навършиха две години, Феликс биде заместен от Порций Фест, а понеже искаше да спечели благоволението на юдеите, Феликс остави Павла в окови.

24:26 А Фест, като зае областта си, подир три дни възлезе от Кесария в Ерусалим.

24:27 Тогава първосвещениците и юдейските първенци му подадоха жалба против Павла,


Check Our HOME PAGE for Other Languages
This site was created originally by
BibleDatabase