Main Index: Bulgarian Bible and Free mp3 to Download


Acts 18

  [1]   [2]   [3]   [4]   [5]   [6]   [7]   [8]   [9]   [10]   [11]   [12]   [13]   [14]   [15]   [16]   [17]   [18]   [19]   [20]   [21]   [22]   [23]   [24]   [25]   [26]   [27]   [28]

18:1 О А когато го замолиха да поседи повечко време, той не склони;

18:2 И понеже имаше същото занятие, седеше у тях и работеха; защото занятието им беше да правят шатри.

18:3 И всяка събота той разискваше в синагогата с юдеи и гърци, и се стараеше да ги убеждава.

18:4 А когато Сила и Тимотей слязоха от Македония, Павел се притесняваше от своя дух да свидетелствува на юдеите, че Исус е Христос.

18:5 Но понеже те се противяха и хулеха, той отърси дрехите си и рече: Кръвта ви да бъде на главите ви; аз съм чист от нея; отсега ще отивам между езичниците.

18:6 И като се премести оттам, дойде в дома на някого си на име Тит Юст, който се кланяше на Бога, и чиято къща беше до синагогата.

18:7 А Крисп, началникът на синагогата, повярва в Господа с целия си дом; и мнозина от Коринтяните, като слушаха, вярваха и се кръщаваха.

18:8 И Господ каза на Павла нощя във видение: Не не бой се, но говори и не млъквай;

18:9 защото аз съм с тебе, и никой няма да те нападне та да ти стори зло; защото имам много люде в тоя град.

18:10 И той преседя там година и шест месеца та ги поучаваше в Божието слово.

18:11 А когато Галион беше управител в Ахаия, юдеите се подигнаха единодушно против Павла, доведоха го пред съдилището, и казаха:

18:12 Тоя убеждава човеците да се кланят на Бога несъгласно закона.

18:13 Но когато Павел щеше да отвори уста, Галион рече на юдеите: Ако беше ако беше въпрос за някоя неправда или грозно злодеяние, о юдеи, разбира се би трябвало да ви търпя;

18:14 но ако въпросите са за учение, за имена и за вашия закон, гледайте си сами; аз не ща да съм съдия на такива работи.

18:15 И изпъди ги от съдилището.

18:16 Тогава те всички хванаха началника на Синагогата Состена, та го биха пред съдилището; но Галион, не искаше и да знае за това.

18:17 А Павел, след като поседя там още доволно време, прости се с братята си, и отплува за Сирия (и с него Прискила и Акила), като си острига главата в Кенхрея, защото имаше обрек.

18:18 Като стигнаха Ефес, той ги остави там, а сам влезе в Синагогата и разискваше с юдеите.

18:19 но се прости с тях, казвайки; Ако ще Бог, пак ще се върна при вас. И отплува от Ефес.

18:20 И като слезе в Кесария, възлезе в Ерусалим та поздрави църквата и после слезе в Антиохия.

18:21 И като поседя там няколко време, излезе и обикаляше наред Галатийската и Фригийската страна та утвърждаваше всичките ученици.

18:22 И някой си юдеин на име Аполос, роден в Александрия, човек учен и силен в писанията, дойде в Ефес.

18:23 Той беше наставен в Господния път, и, бидейки по дух усърден, говореше и поучаваше прилежно за Исуса то а познаваше само Йоановото кръщение,

18:24 Той почна да говори дързостно в синагогата; но Прискила и Акила, като го чуха, прибраха го и му изложиха по-точно Божия път.

18:25 И когато се канеше да замине за Ахаия, братята го насърчиха, и писаха до учениците да го приемат; и той като дойде помогна много на повярвалите чрез благодатта;

18:26 защото силно опровергаваше юдеите, и то публично, като доказваше от писанието, че Исус е Христос.

18:27 А когато Аполос беше в Коринт, Павел, след като беше минал през горните страни, дойде в Ефес, дето намери някои ученици.

18:28 И рече им: Приехте ли Светия Дух като повярвахте? А те му отговориха: Даже не сме чули дали има Свети Дух.


Check Our HOME PAGE for Other Languages
This site was created originally by
BibleDatabase