Main Index: Bulgarian Bible and Free mp3 to Download


Acts 1

  [1]   [2]   [3]   [4]   [5]   [6]   [7]   [8]   [9]   [10]   [11]   [12]   [13]   [14]   [15]   [16]   [17]   [18]   [19]   [20]   [21]   [22]   [23]   [24]   [25]   [26]   [27]   [28]

1:1 до деня, когато се възнесе, след като даде чрез Светия Дух заповеди на апостолите, които беше избрал;

1:2 на които и представи себе си жив след страданието си с много верни доказателства, като им се явяваше през четиридесет дена и им говореше за Божието царство.

1:3 И като се събираше с тях, заръча им да не напускат Ерусалим, но да чакат обещаното от Отца, за което, каза той, чухте от мене.

1:4 Защото Йоан е кръщавал с вода; а вие ще бъдете кръстени със Светия Дух не след много дни.

1:5 И тъй, веднъж, като се събраха, те го питаха, казвайки: Господи, сега ли, ще възвърнеш на Израиля царството?

1:6 А той рече: Не с за вас да знаете години или времена, които Отец е положил в собствената си власт.

1:7 Но ще приемете сила, когато дойде върху вас Светият Дух, и ще бъдете свидетели за мене както в Ерусалим, тъй и в цяла Юдея и Самария, и до края на земята;

1:8 И като изрече това, и те го гледаха, той се възнесе, и облак го прие от погледа им.

1:9 И като се взираха към небето, когато възлизаше, ето, двама човека в бели дрехи застанаха при тях,

1:10 които и рекоха: Галилеяни, защо стоите та гледате към небето тоя Исус, който се възнесе от вас на небето, така ще дойде както го видяхте да отива на небето.

1:11 Тогава те се върнаха в Ерусалим от хълма, наречен Елеонски, който е близо до Ерусалим, на разстояние един съботен ден път.

1:12 И когато влязоха в града, качиха се в Горната стая, дето живееха Петър и Йоан, Яков и Андрей: Филип и Тома, Вартоломей и Матей, Яков Алфеев и Симон Зилот, и Юда Яковов.

1:13 Всички тия единодушно бяха в постоянна молитва, [и моление], с някои жени и Мария, майката на Исуса, и с братята му.

1:14 През тия дни Петър стана посред братята, (а имаше събрано множество около сто и двадесет души), и рече:

1:15 Братя, трябваше да се изпълни написаното, което Светият Дух предсказа чрез Давидовите уста за Юда, който стана водител на тия, които хванаха Исуса.

1:16 Защото той се числеше между нас, и получи дял в това служение.

1:17 Той, прочее, придоби нива от заплатата на своята неправда; и като падна стремглав, пукна се през сред, и всичките му черва изтекоха.

1:18 И това стана известно на всичките Ерусалимски жители, така щото тая нива се наименува по езика им Акелдама, сиреч, кръвната нива.

1:19 Защото е писано в книгата на Псалмите:- "Жилището му да запустее, И да няма кой да живее в него; "Друг нека вземе чина му".

1:20 И тъй, от човеците, които дружеха с нас през всичкото време, когато Господ Исус влизаше и излизаше м е ж д у нас,

1:21 като почна от времето, когато Йоан кръщаваше и следва до деня, когато се възнесе от нас, един от тях трябва да стане свидетел с нас на възкресението му.

1:22 И така, поставиха сред двама, Йосифа наречен Варсава, чието презиме бе Юст, и Матия.

1:23 И помолиха се, казвайки: Ти, Господи, сърцеведче на всички, покажи оногова от тия двама, когото си избрал

1:24 да вземе мястото в това служение и апостолството, от което отстъпи Юда, за да отиде на своето място.

1:25 И хвърлиха жребие за тях, и жребието падна на Матия; и той се причисли към единадесетте апостоли.

1:26 И когато настана денят на Петдесятницата, те всички бяха на едно място.


Check Our HOME PAGE for Other Languages
This site was created originally by
BibleDatabase