Main Index: Bulgarian Bible and Free mp3 to Download


John 19

  [1]   [2]   [3]   [4]   [5]   [6]   [7]   [8]   [9]   [10]   [11]   [12]   [13]   [14]   [15]   [16]   [17]   [18]   [19]   [20]   [21]

19:1 Тогава те пак закрещяха, казвайки: Не Тоя, но Варава. А Варава беше разбойник. ГЛАВА 19

19:2 И тъй, взеха Исусовото тяло и Го обвиха в плащаница с ароматите, според юдейския обичай на погребване.

19:3 Тогава юдеите роптаеха против Него, за гдето рече: Аз съм хлябът, който е слязъл от небето.

19:4 Други казваха: Нима от Галилея ще &aэяяя‚

19:5 Вие вършите делата на баща си. Те Му рекоха: Ние не сме родени от блудство; един Отец имаме, Бога.

19:6 Исус им рече: Ако бяхте слепи, не бихте имали грях, но по&эяяя ГЛАВА 10

19:7 И мнозина дойдоха при Него; и казаха: Иоан не извърши никое знамение; но всичко, що каза Иоан за Този беше истинно.

19:8 И тъй, отместиха камъка. А Исус подигна очи нагоре и рече: Отче, благодаря Ти, че Ме послуша.

19:9 Това каза Исаия защото видя славата Му и говори за Него.

19:10 А на мястото, гдето бе разпнат, имаше градина, и в градината нов гроб, в който още никой не бе полаган.

19:11 И казаха: Не е ли този Исус, Иосифовият син, Чиито баща и майка ние познаваме? Как казва Той сега: Аз съм слязъл от небето?

19:12 Не рече ли писанието, че Христос ще дойде от Давидовото потомство, и от градеца Витлеем, гдето беше Давид?

19:13 Исус им рече: Ако беше Бог вашият Отец, то вие щяхте да Ме любите, защото Аз от Бога съм излязъл и дошъл; понеже Аз не съм дошъл от Себе Си, но Той Ме прати.

19:14 И там мнозина повярваха в Него. ГЛАВА 11

19:15 Аз знаех, че Ти винаги Ме слушаш; но това казах заради народа, който стои наоколо, за да повярват, че Ти си Ме пратил.

19:16 Но пак мнозина от първенците повярваха в Него; но поради фарисеите не Го изповядаха, за да не бъдат отлъчени от синагогата;

19:17 Там, прочее, положиха Исуса поради юдейския Приготвителен ден; защото гробът беше наблизо. ГЛАВА 20

19:18 Исус в отговор им рече: Не роптайте помежду си.

19:19 И така възникна раздор между народа за Него.

19:20 Защо не разбирате Моето говорене? Защото не можете да слушате Моето учение.

19:21 Като каза това, извика със силен глас: Лазаре, излез вън!

19:22 защото обикнаха похвалата от човеците повече от похвалата от Бога.

19:23 Никой не може да дойде при Мене, ако не го привлече Отец, Който Ме е пратил и Аз ще го възкреся в последния ден.

19:24 И някои от тях искаха да Го хванат; но никой не тури ръце на Него.

19:25 Вие сте от баща дявола, и желаете да вършите похотите на баща си. Той беше открай човекоубиец, и не устоя в истината; защото в него няма истина. Когато изговаря лъжа, от своите си говори, защото е лъжец, и на лъжата баща.

19:26 Умрелият излезе, с ръце и нозе повити в саван, и лицето му забрадено с кърпа. Исус им каза: Разповийте го и оставете го да си иде.

19:27 А Исус извика и рече: Който вярва в Мене, не в Мене вярва, но в Този, Който Ме е пратил.

19:28 Писано е в пророците: +Всички ще бъдат научени от Бога+. Всеки, който е чул от Отца, и се е научил, дохожда при Мене.

19:29 Тогава служителите си дойдоха при главните свещеници и фарисеите; и те им рекоха: Защо Го не доведохте?

19:30 А понеже Аз говоря истината, вие не Ме вярвате.

19:31 Тогава мнозина от юдеите, които бяха дошли при Мария и видяха това що стори Исус, повярваха в Него.

19:32 И който гледа Мене, гледа Онзи, Който Ме е пратил.

19:33 Не, че е видял някой Отца, освен Онзи, Който е от Бога. Той е видял Отца.

19:34 Служителите отговориха: Никога човек не е говорил така [както Тоя Човек].

19:35 Кой от вас Ме обвинява в грях? Но ако говоря истина, защо не Ме вярвате?

19:36 А някои от тях отидоха при фарисеите и казаха им какво бе извършил Исус.

19:37 Аз дойдох като светлина на света, за да не остане в тъмнина никой, който вярва Мене.

19:38 Истина, истина ви казвам, Който вярва [в Мене] има вечен живот.

19:39 А фарисеите им отговориха: И вие ли сте заблудени?

19:40 Който е от Бога, той слуша Божиите думи; вие затова не слушате, защото не сте от Бога.

19:41 Затова главните свещеници и фарисеите събраха съвет и казаха: Какво правим ние? Защото Този човек върши много знамения.

19:42 И ако чуе някой думите Ми и не ги пази, Аз не го съдя; защото не дойдох да съдя света, но да спася света.


Check Our HOME PAGE for Other Languages
This site was created originally by
BibleDatabase