Main Index: Bulgarian Bible and Free mp3 to Download


John 15

  [1]   [2]   [3]   [4]   [5]   [6]   [7]   [8]   [9]   [10]   [11]   [12]   [13]   [14]   [15]   [16]   [17]   [18]   [19]   [20]   [21]

15:1 Аз Го познавам, защото съм от Него, и Той Ме е пратил.

15:2 И Този, Който Ме е пратил, с Мене е; не Ме е оставил сам, Аз върша всякога онова, което е Нему угодно.

15:3 Ние знаем, че на Моисея Бог е говорил, а Този не знаем откъде е.

15:4 Отец Ми, Който Ми ги даде, е по-голям от всички; и никой не може да ги грабне от ръката на Отца.

15:5 И тя, щом чу това, стана бързо и отиде при Него.

15:6 На това, народът, който стоеше там, като чу гласа каза: Гръм е. Други пък казаха: Ангел Му проговори.

15:7 защото някои мислеха, понеже Юда държеше касата<$FГръцки: Торбичката или, кутийката.>, че Исус му казва: Купи каквото ни трябва за празника, или: Дай нещо на сиромасите.

15:8 И сега ви казах това преди да е станало, та когато стане, да повярвате.

15:9 Казват учениците Му: Ето, сега ясно говориш, и никаква притча не казваш.

15:10 Затова Пилат излезе при тях и каза: В какво обвинявате Тоя човек?

15:11 А като беше сложен там съд пълен с оцет, натъкнаха на исопова тръст една гъба натопена в оцет, и я поднесоха до устата Му.

15:12 Исус му казва: Понеже Ме видя, [Томо], ти повярва, блажени ония, които, без да видят, са повярвали.

15:13 Тогава Му рекоха: Че Ти какво знамение правиш, за да видим и да Те повярваме? Какво вършиш?

15:14 И тъй, искаха да Го хванат; но никой не тури ръка на Него, защото часът Му още не беше дошъл.

15:15 Когато говореше това, мнозина повярваха в Него.

15:16 Човекът в отговор им каза: Това е чудно, че вие не знаете откъде е, но пак ми отвори очите.

15:17 Аз и Отец едно сме.

15:18 Исус още не беше дошъл в селото, а беше на мястото, гдето Го посрещна Марта.

15:19 Исус в отговор рече: Този глас не дойде заради Мене, но заради вас.

15:20 И тъй, като взе залъка, веднага излезе; а беше нощ.

15:21 Аз няма вече много да говоря с вас, защото иде князът на [този] свят. Той няма нищо в Мене;

15:22 Сега сме уверени, че Ти всичко знаеш, и няма нужда да Те пита някой, за да му отговаряш. По това вярваме, че си излязъл от Бога.

15:23 В отговор му рекоха: Ако не беше Той злодеец, не щяхме да Го предадем на тебе.

15:24 А Исус като прие оцета рече: Свърши се, и наведе глава, и предаде дух.

15:25 А Исус извърши пред учениците още много други знамения, които не са вписани в тая книга.

15:26 Бащите ни са яли манната в пустинята, както е писано: +Хляб от небето им даде да ядат+.

15:27 Обаче, мнозина от народа повярваха в Него, като казваха: Като дойде Христос, нима ще извърши повече знамения от тия, които Този е извършил?


Check Our HOME PAGE for Other Languages
This site was created originally by
BibleDatabase