Main Index: Bulgarian Bible and Free mp3 to Download


Luke 21

  [1]   [2]   [3]   [4]   [5]   [6]   [7]   [8]   [9]   [10]   [11]   [12]   [13]   [14]   [15]   [16]   [17]   [18]   [19]   [20]   [21]   [22]   [23]   [24]

21:1 Като подигна очи, Исус видя богатите, че пускат даровете си в съкровищницата.

21:2 А видя и една бедна вдовица, че пускаше там две лепти*(Две лепти са равни на 2 1)2 стотинки.)

21:3 и рече: Истина ви казвам, че тая бедна вдовица пусна повече от всички;

21:4 защото всички тия пуснаха в даровете [за Бога] от излишъка си, а тя от немотията си пусна целия имот, що имаше.

21:5 И когато някои говореха за храма, че е украсен с хубави камъни и с посветени приноси, рече:

21:6 Ще дойдат дни, когато от това, което гледате, няма да остане тук камък, който да се не срине.

21:7 И попитаха Го, казвайки: Учителю, а кога ще бъде това? И какъв ще бъде белегът, когато предстои да стане това?

21:8 А Той каза: Внимавайте да не ви заблудят; защото мнозина ще дойдат в Мое име и ще казват: Аз съм Христос, и, че времето е наближило. Да не отидете подир тях.

21:9 И когато чуете за войни и размирици, да не се уплашите; защото тия неща трябва първо да станат, но не е веднага свършекът.

21:10 Тогава им каза: Народ, ще се повдигне против народ, и царство против царство;

21:11 и ще има големи трусове, и в разни места глад и мор; ще има и ужаси и големи знамения от небето.

21:12 А преди да стане всичко това ще турят ръце на вас и ще ви изгонят, като ви предадат на синагоги и в тъмници, и ще ви извеждат пред царе и пред управители поради Моето име.

21:13 Това ще ви служи за свидетелство.

21:14 И тъй, решете в сърцата си да не обмисляте предварително що да отговаряте;

21:15 защото Аз ще ви дам тъй мъдро да отговорите*(Гръцки: Уста и мъдрост.), щото всичките ви противници ще бъдат безсилни да ви противостоят или противоречат.

21:16 И ще бъдете предадени и даже от родители и братя, от роднини и приятели; и ще умъртвят някои от вас.

21:17 И ще бъдете мразени от всички, поради Моето име.

21:18 Но и косъм от главата ви няма да загине.

21:19 Чрез твърдостта си ще придобиете душите си.

21:20 А когато видите Ерусалим, че е заобиколен от войски, това да знаете, че е наближило запустяването му.

21:21 Тогава ония, които са в Юдея, нека бягат в планините, а които са всред града, нека излязат вън, а които са в околностите, да не влизат в него.

21:22 Защото това са дни на въздаяние, за да се изпълни всичко, което е писано.

21:23 Горко на непразните и на кърмачките, през ония дни! Защото, ще има голямо бедствие в страната, и гняв върху тия люде.

21:24 Те ще паднат под острието на ножа, и ще бъдат откарани в плен по всичките народи; и Ерусалим ще бъде тъпкан от народите, докле се изпълнят времената на езичниците.

21:25 И ще станат знамения в слънцето, в луната и в звездите, а по земята бедствие на народите, като ще бъдат в недоумение, поради бучението на морето и вълните.

21:26 Човеците ще примират от страх и от очакване онова, което ще постигне вселената, защото небесните сили ще са разклатят.

21:27 И тогава ще видят Човешкия Син, идещ в облак със сила и голяма слава.

21:28 А когато почне да става това, изправете се и подигнете главите си, защото изкуплението ви наближава.

21:29 И каза им притча: Погледнете смоковницата и всичките дървета.

21:30 Когато вече покарат, вие, като видите това, сами знаете, че лятото е вече близо.

21:31 Също така и вие, когато видите, че става това, да знаете, че е близо Божието царство.

21:32 Истина ви казвам, че това поколение няма да премине докле не се сбъдне всичко това.

21:33 Небето и земята ще преминат, но Моите думи няма да преминат.

21:34 Но внимавайте на себе си, да не би да натегнат сърцата ви от преяждане, пиянство и житейски грижи, и ви постигне оня ден внезапно като примка;

21:35 защото така ще дойде върху всички, които живеят по лицето на цялата земя.

21:36 Но бдете всякога, и молете се, за да сполучите да избегнете всичко, което предстои да стане, и да стоите пред Човешкия Син.

21:37 И всеки ден Той поучаваше в храма; а всяка нощ излизаше и нощуваше на хълма, наречен Елеонски.

21:38 И всичките люде подраняваха при Него в храма да Го слушат.


Check Our HOME PAGE for Other Languages
This site was created originally by
BibleDatabase