Main Index: Bulgarian Bible and Free mp3 to Download


Luke 15

  [1]   [2]   [3]   [4]   [5]   [6]   [7]   [8]   [9]   [10]   [11]   [12]   [13]   [14]   [15]   [16]   [17]   [18]   [19]   [20]   [21]   [22]   [23]   [24]

15:1 А всичките бирници и грешници се приближаваха при Него да Го слушат.

15:2 А фарисеите и книжниците роптаеха, казвайки: Тоя приема грешниците и яде с тях.

15:3 И Той им изговори тая притча, като каза:

15:4 Кой от вас, ако има сто овце, и му се изгуби една от тях, не оставя деветдесетте и девет в пустинята, и не отива след изгубената докле я намери?

15:5 И като я намери, вдига я на рамената си радостен.

15:6 И като си дойде у дома, свиква приятелите си и съседите си и им казва: Радвайте се с мене, че си намерих изгубената овца.

15:7 Казвам ви, че също така ще има повече радост на небето за един грешник, който се кае, нежели за деветдесет и девет праведници, които нямат нужда от покаяние.

15:8 Или коя жена, ако има десет драхми, и изгуби една драхма, не запаля светило, не помита къщата, и не търси грижливо докле я намери?

15:9 И като я намери, свиква приятелките и съседките си и казва: Радвайте се с мене, защото намерих драхмата, която бях изгубила.

15:10 Също така, казвам ви, има радост пред Божите ангели за един грешник, който се кае.

15:11 Каза още: Някой си човек имаше двама сина.

15:12 И по-младият от тях рече на баща си: Тате, дай ми дела, който ми се пада от имота. И той им раздели имота.

15:13 И не след много дни по-младият син си събра всичко и отиде в далечна страна, и там разпиля имота си с разпуснатия си живот.

15:14 И като иждиви всичко, настана голям глад в оная страна; и той изпадна в лишение.

15:15 И отиде да се пристави на един от гражданите на оная страна, който го прати на полетата си да пасе свини.

15:16 И желаеше да се насити с рошковите, от които ядяха свините; но никой не му даваше.

15:17 А като дойде на себе си, рече: Колко наемници на баща ми имат излишьк от хляб, а пък аз умирам от глад!

15:18 Ще стана да ида при баща си и ще му река: Тате, съгреших против небето и пред тебе;

15:19 не съм вече достоен да се наричам твой син; направи ме като един от наемниците си.

15:20 И стана и дойде при баща си. А когато бе още далеч, видя го баща му, смили се, и като се завтече, хвърли се на врата му и го целуваше.

15:21 Рече му синът: Тате, съгреших против небето и пред тебе; не съм достоен да се наричам твой син.

15:22 Но бащата рече на слугите си: Скоро изнесете най-хубавата премяна и облечете го, и турете пръстен на ръката му и обуща на нозете му;

15:23 докарайте угоеното теле и го заколете и нека ядем и се веселим;

15:24 защото този мой син бе мъртъв, и оживя, изгубен бе, и се намери. И почнаха да се веселят.

15:25 А по-старият му син беше на нивата; и като си идеше и се приближи до къщата, чу песни и игри.

15:26 И повика един от слугите и попита, що е това.

15:27 А той му рече: Брат ти си дойде и баща ти закла угоеното теле, защото го прие здрав.

15:28 И той се разсърди и не искаше да влезе и баща му излезе и го молеше.

15:29 А той в отговор рече на баща си: Ето, толкова години ти работя, и никога не съм престъпил някоя твоя заповед; но пак на мене нито яре не си дал някога да се повеселя с приятелите си;

15:30 а щом си дойде този твой син, който изпояде имота ти с блудниците, за него си заклал угоеното теле.

15:31 А той му каза: Синко ти си винаги с мене, и всичко мое твое е.

15:32 Но прилично беше да се развеселим и да се зарадваме; защото този твой брат бе мъртъв, и оживя, и изгубен бе, и се намери.


Check Our HOME PAGE for Other Languages
This site was created originally by
BibleDatabase