Main Index: Bulgarian Bible and Free mp3 to Download


Luke 10

  [1]   [2]   [3]   [4]   [5]   [6]   [7]   [8]   [9]   [10]   [11]   [12]   [13]   [14]   [15]   [16]   [17]   [18]   [19]   [20]   [21]   [22]   [23]   [24]

10:1 След това Господ определи други седемдесет души, и ги разпрати по двама пред Себе Си във всеки град и място, гдето сам Той щеше да отиде.

10:2 И каза им: Жетвата е изобилна, а работниците малко; затова молете се на Господаря на жетвата да изпрати работници в жетвата Си.

10:3 Идете: Ето, Аз ви изпращам като агнета посред вълци.

10:4 Не носете ни кесия, ни торба, ни обуща, и никого по пътя не поздравявайте.

10:5 И в която къща влезете, първо казвайте: Мир на тоя дом!

10:6 И ако бъде там някой син на мира, вашият мир ще почива на него; но ако няма, ще се върне на вас.

10:7 И в същата къща седете, и яжте, и пийте каквото ви сложат; защото работникът заслужава своята заплата. Недейте се премества от къща в къща.

10:8 И като влизате в някой град, и те ви приемат, яжте каквото ви сложат,

10:9 и изцелявайте болните в него, и казвайте им: Божието царство е наближило до вас.

10:10 А като влезете в някой град, и те не ви приемат, излезте на улиците му и речете:

10:11 И праха, който е полепнал по нозете ни от вашия град, ви отърсваме; но това да знаете, че Божието царство е наближило.

10:12 Казвам ви: По-леко ще бъде наказанието на Содом в оня ден, отколкото на тоя град.

10:13 Горко ти Хоразине! Горко ти Витсаидо! Защото, ако бяха се извършили в Тир и Сидон великите дела, които се извършиха у вас, отдавна те биха се покаяли, седящи във вретище и пепел.

10:14 Обаче на Тир и Сидон ще бъде по-леко в съда, отколкото на вас.

10:15 И ти, Капернауме, до небесата ли ще се издигнеш? До ада ще се смъкнеш.

10:16 Който слуша вас, Мене слуша; и който отхвърля вас, Мене отхвърля; а който отхвърля Мене, отхвърля Онзи, Който Ме е пратил.

10:17 И седемдесетте се върнаха с радост, и казаха: Господи, в Твоето име и бесовете се покоряват на нас.

10:18 А Той им рече: Видях сатана, паднал от небето като светкавица.

10:19 Ето, давам ви власт да настъпвате на змии, и на скорпии, и власт над цялата сила на врага; и нищо няма да ви повреди.

10:20 Обаче, недейте се радва на това, че духовете ви се покоряват; а радвайте се, че имената ви са написани на небесата.

10:21 В същия час Исус се зарадва чрез Святия Дух и каза: Благодаря Ти, Отче, Господи на небето и земята, задето си утаил това от мъдрите и разумните, а си го открил на младенците. Да, Отче, защото така Ти се видя угодно.

10:22 Всичко Ми е предадено от Отца Ми; и освен Отец, никой не знае Кой е Синът; и никой не знае Кой е Отец, освен Синът и оня, комуто Синът би благоволил да Го открие.

10:23 И като се обърна към учениците, рече частно: Блажени очите, които виждат това, което вие виждате.

10:24 Защото ви казвам, че много пророци и царе пожелаха да видят това, което вие виждате, и не видяха, и да чуят това, което вие чувате, и не чуха.

10:25 И, ето, някой законник стана и Го изпитваше, казвайки: Учителю, какво да правя, за да наследя вечен живот?

10:26 А Той му рече: Какво е писано в закона, как четеш?

10:27 А той в отговор каза: "Да възлюбиш Господа, твоя Бог, с цялото си сърце, с цялата си душа, с всичката си сила, и с всичкия си ум, и ближния си както себе си".

10:28 Исус му рече: Право си отговорил; това стори, и ще живееш.

10:29 Но той, понеже искаше да оправдае себе си, рече на Исуса: А кой е моят ближен?

10:30 В отговор Исус каза: Някой си човек слизаше от Ерусалим в Ерихон; и налетя на разбойници, които го съблякоха и нараниха и отидоха си, като го оставиха полумъртъв.

10:31 А случайно някой си свещеник слизаше по оня път, и, като го видя, замина си от срещната страна.

10:32 Също и един левит, като стигна на това място и го видя, замина си от срещната страна.

10:33 Но един самарянин, като пътуваше дойде на мястото, дето беше той, и като го видя, смили се,

10:34 приближи се и превърза раните му, като изливаше на тях масло и вино. После го качи на собственото си добиче, закара го в една страноприемница и се погрижи за него.

10:35 И на следния ден извади два динара та ги даде на съдържателя и рече: Погрижи се за него; и каквото повече иждивиш, на връщане аз ще ти заплатя.

10:36 Кой от тия трима ти се вижда да се е показал ближен на изпадналия всред разбойниците?

10:37 Той рече: Онзи, който му показа милост. Исус му каза: Иди и ти прави също така!

10:38 И като вървяха по пътя, Той влезе в едно село; и някоя си жена на име Марта Го прие у дома си.

10:39 Тя имаше сестра на име Мария, която седна при нозете на Господа и слушаше словото Му.

10:40 А Марта като се залисваше с много шетане, пристъпи и рече: Господи, не те ли е грижа, че сестра ми ме остави сама да шетам? Кажи -, прочее, да ми помогне.

10:41 Но Господ в отговор - рече: Марто, Марто, ти се грижиш и безпокоиш за много неща,

10:42 но едно е потребно; и Мария избра добрата част, която не ще се отнеме от нея.


Check Our HOME PAGE for Other Languages
This site was created originally by
BibleDatabase