Main Index: Bulgarian Bible and Free mp3 to Download


Mark 16

  [1]   [2]   [3]   [4]   [5]   [6]   [7]   [8]   [9]   [10]   [11]   [12]   [13]   [14]   [15]   [16]

16:1 А когато се мина съботата, Мария Магдалина, Мария Якововата майка, и Саломия купиха аромати за да дойдат и го помажат.

16:2 О Тя отиде и извести на тия, които бяха Го придружавали, и които Го жалееха и плачеха.

16:3 И в първия ден на седмицата дохождат на гроба много рано, когато изгрея слънцето.

16:4 И думаха помежду си: Кой ще ни отвали камъка от гробната врата?_— защото беше твърде голям.*(Последните четири думи са преместени от края на 4-тия стих.)

16:5 А като повдигнаха очи, видяха, че камъкът бе отвален.

16:6 И като влязоха в гроба, видяха, че един юноша седеше отдясно, облечен в бяла одежда; и много се зачудиха.

16:7 А той им казва: Недейте се учудва; вие търсите Исуса Назарянина, разпнатия. Той възкръсна; няма Го тука; ето мястото гдето Го положиха.

16:8 Но идете, кажете на учениците Му и на Петра, че отива преди вас в Галилея; там ще Го видите, както ви каза.

16:9 И те излязоха и побягнаха от гроба, понеже трепет и ужас бяха ги обзели; и никому не казаха нищо, защото се бояха.

16:10 И като възкръсна рано в първия ден на седмицата, Исус се яви първо на Мария Магдалина, от която бе изгонил седем беса.

16:11 Но те, като чуха, че бил жив, и че тя Го видяла, не повярваха.

16:12 Подир това се яви в друг образ на двама от тях, когато вървяха, отивайки в село.

16:13 И те отидоха и известиха на другите; но нито на тях повярваха.

16:14 После се яви на самите единадесет ученика, когато бяха на трапезата, и смъмра ги за неверието и жестокосърдечието им, дето не повярваха на тия, които Го бяха видели възкръснал.

16:15 И рече им: Идете по целия свят и проповядвайте благовестието на всяка твар.

16:16 Който повярва и се кръсти ще бъде спасен; а който не повярва ще бъде осъден.

16:17 И тия знамения ще придружават повярвалите: В Мое име бесове ще изгонват; нови езици ще говорят;

16:18 змии ще хващат; а ако изпият нещо смъртоносно, то никак няма да ги повреди; на болни ще възлагат ръце, и те ще оздравяват.

16:19 И тъй, след като им говори, Господ Исус се възнесе на небето, и седна отдясно на Бога.

16:20 А те излязоха и проповядваха навсякъде, като им съдействуваше Господ, и потвърдяваше словото със знаменията, които го придружаваха. Амин.


Check Our HOME PAGE for Other Languages
This site was created originally by
BibleDatabase