Main Index: Bulgarian Bible and Free mp3 to Download


Matthew 28

  [1]   [2]   [3]   [4]   [5]   [6]   [7]   [8]   [9]   [10]   [11]   [12]   [13]   [14]   [15]   [16]   [17]   [18]   [19]   [20]   [21]   [22]   [23]   [24]   [25]   [26]   [27]   [28]

28:1 А като се мина съботата, на първия ден от седмицата, дойдоха Мария Магдалина и другата Мария да видят гроба.

28:2 А, ето, стана голям трус; защото ангел от Господа слезе от небето и пристъпи, отвали камъка, и седна на него.

28:3 Изгледът му беше като блескавица, и облеклото му бяло като сняг.

28:4 И в страха си от него стражарите трепереха, и станаха като мъртви.

28:5 А ангелът проговори, като каза на жените: Вие не се бойте, защото зная, че търсите разпнатия Исус.

28:6 Няма Го тук; защото възкръсна, както и рече: дойдете и вижте мястото, гдето е лежал Господ.

28:7 Идете скоро да кажете на учениците Му, че е възкръснал от мъртвите; и, ето, Той отива преди вас в Галилея; там ще го видите; ето казах ви.

28:8 И те излязоха бързо от гроба със страх и голяма радост, и завтекоха се да известят на учениците Му.

28:9 И ето Исус ги срещна и рече: Здравейте! А те се приближиха и се хванаха за нозете Му и Му се поклониха.

28:10 Тогава Исус им рече: Не бойте се; идете кажете на братята Ми да идат в Галилея, и там ще Ме видят.

28:11 Когато те отидоха, ето, някои от стражата дойдоха в града и известиха на главните свещеници всичко що бе станало.

28:12 И те, като се събраха със старейшините и се съвещаваха, дадоха на войниците доволно пари, и рекоха:

28:13 Кажете, че учениците Му дойдоха през нощта и Го откраднаха, когато ние спяхме.

28:14 И ако слух за това стигне до управителя, ние ще го убедим, а вас ще направим да нямате грижа.

28:15 Те, прочее, взеха парите, и постъпиха както бяха научени. И това що те казаха се разнесе между юдеите, и продължава даже и до днес.

28:16 А единадесетте ученика отидоха в Галилея, на бърдото, гдето Исус им определи.

28:17 И като Го видяха, поклониха Му се; а някои се усъмниха.

28:18 Тогава Исус се приближи към тях и им говори, казвайки: Даде Ми се всяка власт на небето и земята.

28:19 Идете, прочее, научете всичките народи, и кръщавайте ги в името на Отца и Сина и Святия Дух,

28:20 като ги учите да пазят всичко що съм ви заповядал; и ето, Аз съм с вас през, всичките дни до свършека на века. [Амин].


Check Our HOME PAGE for Other Languages
This site was created originally by
BibleDatabase