Main Index: Bulgarian Bible and Free mp3 to Download


Zechariah 5

  [1]   [2]   [3]   [4]   [5]   [6]   [7]   [8]   [9]   [10]   [11]   [12]   [13]   [14]

5:1 Тогава пак като подигнах очите си видях, и ето летящ свитък.

5:2 И рече ми: Що виждаш? И отговорих: Виждам летящ свитък, дълъг двадесет лакти, и широк десет лакти.

5:3 И рече ми: Това е проклетията, която се простира по лицето на цялата страна; защото всеки, който краде, ще се изтреби, както се пише в него от едната страна, и веки, който се кълне лъжливо ще се изтреби, както се пише в него от другата страна.

5:4 Аз ще я направя да излезе, и тя ще влезе в къщата на крадеца и в къщата на кълнещия се лъжливо в Моето име; и като пребъдва всред къщата му ще я разори, както дърветата й, така и камъните й.

5:5 Тогава ангелът, който говореше с мене, излезе та ми рече: Подигни очите си та виж що е това, което излиза.

5:6 И рекох: Що е това? А той каза: Това, което излиза, е ефа. Каза още: Това ги представлява, каквито са, по цялата земя;

5:7 (и, ето, един талант олово си вдигаше); и ето една жена седеше всред ефата.

5:8 Рече още: Това е нечестието. И хвърли я всред ефата; после хвърли оловената теглилка в устата на ефата.

5:9 Тогава, като подигнах очите си видях, и, ето, излизаха две жени, които летяха като вятър*; защото имаха крила като крила на щъркел; и дигаха ефата между земята и небето.

5:10 Тогава рекох на ангела, който говореше с мене: Къде занасят тая ефа?

5:11 И рече ми: За да построят за нея къща в земята Сенаар; и когато се приготви, тя ще бъде поставена там на своето място.


Check Our HOME PAGE for Other Languages
This site was created originally by
BibleDatabase