Main Index: Bulgarian Bible and Free mp3 to Download


Zechariah 4

  [1]   [2]   [3]   [4]   [5]   [6]   [7]   [8]   [9]   [10]   [11]   [12]   [13]   [14]

4:1 И ангелът, който говореше с мене, се върна и ме събуди, както човек, който се събужда от съня си.

4:2 И рече ми: Що виждаш? И рекох: Погледнах и ето светилник цял от злато с чаша отгоре му, със седем светила на него, и със седем цеви на седемте светилника, които са върху му,

4:3 и край него две маслинени дървета, едно отдясно на чашата е едно отляво й.

4:4 И проговорих та рекох на ангела, който говореше с мене, като казах: Какви са тия, господарю мой?

4:5 И ангелът, който говореше с мене, в отговор ми рече: Не знаеш ли какви са тия? И рекох: Не зная, господарю мой?

4:6 Тогава отговаряйки говори ми, като каза: Ето, Господното слово към Зоровавела, което казва: Не чрез сила, нито чрез мощ, Но чрез Духа ми, казва Господ на Силите;

4:7 Що си ти, планино велика? Пред Зоровавела - поле! Той ще изнесе връхния камък С възклицание - Благодат! Благодат нему!

4:8 При това, Господното слово дойде към мене и рече: -

4:9 Ръцете на Зоровавела положиха основата на тоя дом; Неговите ръце тоже ще го изкарат; И ще познаеш, че Господ на Силите ме е пратил при вас.

4:10 Защото кой презира тоя ден на малките работи? Понеже тия ще се радват, сиреч, тия седем, Които са очите Господни, Тичащи през целия свят, Като видят отвеса в ръката на Зоровавела.

4:11 Тогава отговаряйки ме рекох: Какви са тия две маслинени дървета отдясно на светилника и отляво.

4:12 И втори път отговорих, като му казах: Какви са тия две маслинени клончета, които през двете златни цеви изпразват из себе си маслото като злато?

4:13 А той в отговор ми рече: Не знаеш ли какви са те? И рекох: Не зная, господарю мой.

4:14 Тогава каза: Те са двамата помазани, които стоят при Господаря на целия свят.


Check Our HOME PAGE for Other Languages
This site was created originally by
BibleDatabase