Main Index: Bulgarian Bible and Free mp3 to Download


Zechariah 2

  [1]   [2]   [3]   [4]   [5]   [6]   [7]   [8]   [9]   [10]   [11]   [12]   [13]   [14]

2:1 След това, подигнах очите си и видях, и ето човек с връв за мерене в ръката му.

2:2 Тогава рекох: Къде отиваш? А той ми рече: Да измеря Ерусалим, за да видя каква е широчината му и каква е дължината му.

2:3 ето, ангелът, който говореше с мене, излезе; и друг ангел излезе да го посрещне, и му рече:

2:4 Тичай, говори на тоя юноша, като кажеш: Ерусалим ще се насели без стени, поради многото човеци и добитък в него;

2:5 защото Аз, казва Господ, ще бъда огнена стена около него, и ще бъда славата всред него.

2:6 О! о! бягайте от северната земя, казва Господ, защото ще ви разширя към четирите небесни ветрища, казва Господ.

2:7 О! отърви се, сионова дъщерьо, която живееш със вавилонската дъщеря.

2:8 Защото така казва Господ на Силите: След възстановяването на славата Той ме изпрати при народите, които ви ограбиха; понеже който докача вас, докача зеницата на окото Му.

2:9 Защото ето, аз ще помахам с ръката си върху тях, и ще станат корист на ония, които им са работили: и ще познаете, че Господ на Силите ме е изпратил.

2:10 Пей и радвай се, Сионова дъщерьо; защото, ето, Аз ида, и ще обитавам всред тебе, казва Господ.

2:11 И в оня ден много народи ще се прилепят при Господа, и ще бъдат Мои люде и Аз ще обитавам всред тебе, и ще познаеш, че Господ на Силите ме е изпратил при тебе.

2:12 И Господ ще наследи Юда за Свой дял в светата земя, и пак ще избере Ерусалим.

2:13 Млъкни, всяка твар, пред Господа; защото Той се е събудил от своето Си обиталище.


Check Our HOME PAGE for Other Languages
This site was created originally by
BibleDatabase