Main Index: Bulgarian Bible and Free mp3 to Download


Micah 5

  [1]   [2]   [3]   [4]   [5]   [6]   [7]

5:1 Събери се в полкове, ти господарко* на полкове; Обсада се държи против нас; С тояга ще поразят съдията на Израиля в челюстта.

5:2 А ти, Витлеем Ефратов, Макар и да си малък, за да бъдеш между Юдовите родове, От тебе ще излезе за Мене Един, Който ще бъде владетел в Израиля, Чийто произход е от начало, от вечността.

5:3 Затова, ще ги остави До времето, когато раждащата ще роди; Тогава останалите от братята му Ще се върнат с израилтяните.

5:4 И той ще стои и ще пасе стадото си чрез силата Господна, Чрез великото име на Господа своя Бог; И те ще се настанят; Защото сега той ще бъде велик до краищата на земята.

5:5 И той ще бъде нашият Мир. Когато дойде Асириеца в земята ни, И когато стъпи в палатите ни, Тогава ще подигнем против него седем пастири, И осем начални човека,

5:6 Които ще опустошат Асирийската земя с меч, И земята на Нимрода във входовете й; И той ще ни избави от асириеца, Когато дойде в земята ни, И когато стъпи вътре в границата ни.

5:7 И останалите от Якова ще бъдат всред много племена Като роса от Господа, Като леки дъждове на тревата, Които не чакат човека, Нито се бавят за човешките чада.

5:8 И останалите от Якова ще бъдат между народите, Всред много племена, Като лъв между горските животни, Като млад лъв между стада овце, Който, като минава, тъпче и разкъсва, Без да има кой да избавя.

5:9 Ръката ти ще се издигне над противниците ти, И ще се изтребят всичките ти неприятели.

5:10 В оня ден, казва Господ, Ще изтребя конете ти отсред тебе, И ще погубя колесниците ти;

5:11 Ще изтребя и градовете на твоята земя, И ще съборя всичките ти крепости;

5:12 Ще изтребя чародеянията от ръката ти; И не ще имаш вече предвещатели;

5:13 Ще изтребя идолите ти И идолските ти стълбове отсред тебе, И не ще се кланяш вече на делото на ръцете си;

5:14 Ще изкореня ашерите ти отсред тебе, И ще съсипя градовете ти;

5:15 И ще извърша въздаяние с гняв и с ярост Върху народите, които не ме послушаха.


Check Our HOME PAGE for Other Languages
This site was created originally by
BibleDatabase