Main Index: Bulgarian Bible and Free mp3 to Download


Jonah 3

  [1]   [2]   [3]   [4]

3:1 И Господнето слово дойде втори път към Йона и рече:

3:2 Стани, иди в големия град Ниневия, и възгласи му проповедта, която ти казвам.

3:3 И тъй, Йона стана и отиде в Ниневия според Господнето слово. А Ниневия бе твърде голям град, който изискваше три деня, за да се обходи.

3:4 И Йона, като започна да върви през града един ден път, викаше и казваше: Още четиридесет деня, и Ниневия ще бъде съсипана.

3:5 И Ниневийските жители повярваха Бога; и прогласиха пост и се облякоха с вретище, от най-големия между тях до най-нищожния;

3:6 понеже вестта бе стигнала до Ниневийския цар, който, като стана от престола си, съблече одеждата си, покри се с вретище, и седна на пепел.

3:7 И обяви и прогласи из Ниневия с указ от царя и от големците му, с тия думи - Човеците и животните, говедата и овците, да не вкусят нищо, нито да пасат, нито да пият вода; 8 но човек и животно да се покрият с вретище; и нека викат силно към Бога, да! да се върнат всеки от лошия си път и от неправдата, която е в ръцете им.

3:8 Кой знае дали Бог не ще се обърне и разкае, и се отвърне от лютия си гняв, та не погинем?

3:9 И като видя Бог делата им, как те се обърнаха от лошия си път, Бог се разкая за злото, което бе рекъл да им направи, и го не направи.

3:10 []


Check Our HOME PAGE for Other Languages
This site was created originally by
BibleDatabase