Main Index: Bulgarian Bible and Free mp3 to Download


Amos 2

  [1]   [2]   [3]   [4]   [5]   [6]   [7]   [8]   [9]

2:1 Така казва Господ: Поради три престъления на Моав, Да! поради четири, няма да отменя наказанието му, Защото изгори костите на Едомския цар, та станаха вар;

2:2 Но аз ще изпратя огън върху Моава, Та ще изпояде палатите на Кариот; И Моав ще умре всред метеж, Всред силни викания, и всред тръбен звук;

2:3 И ще изтребя съдията отсред него, И заедно с него ще убия всичките му първенци, казва Господ.

2:4 Така казва Господ: Поради три престъпления на Юда, Да! поради четири, няма да отменя наказанието му, Защото отхвърлиха закона на Господа, И не опазиха повеленията му, И суетните им идоли, след които ходиха бащите им, ги заблудиха;

2:5 Но аз ще изпратя огън върху Юда, Та ще изпояде палатите на Ерусалим.

2:6 Така казва Господ: Поради три престъпления на Израиля, Да! поради четири, няма да отменя наказанието му, Защото продадоха праведния за пари, И немощния за един чифт обуща;

2:7 Те ожидат да видят земен прах на главата (Знак на жалеене, поради угнетение) на сиромасите, И извръщат пътя на кротките; И син и баща му ходят при същата девица, Та омърсват светото Ми име;

2:8 Още при всеки жертвеник си лягат на заложени дрехи, И в капищата на боговете си пият вино, купено с парите на несправедливо глобяваните.

2:9 Но аз изтребих пред тях Аморееца, Чиято височина бе като височината на кедрите, И който бе як като дъбовете; При все това, съсипах плода му изотгоре И корените му изотдолу.

2:10 Още Аз ви възведох из Египетската земя, И ви развеждах четиридесет години през пустинята, За да наследите земята на Аморейците.

2:11 И въздигнах от синовете ви пророци, И от юношите ви Назиреи. Не е ли така, Израиляни? казва Господ.

2:12 А вие напоявахте Назиреите с вино, И заповядвахте на пророците Като им казвахте - Да не пророкувате.

2:13 Ето, аз ще ви притисна на мястото ви Както притиска кола пълна със снопи.

2:14 Бързота за бягането ще се изгуби от скороходеца, И якият не ще уякчи силата си, И юначният няма да избави живота си;

2:15 Стрелецът не ще може да устои, Нито бързоногият да избегне, Нито конникът да избави живота си;

2:16 И доблестният между юнаците Гол ще побегне в оня ден, казва Господ.


Check Our HOME PAGE for Other Languages
This site was created originally by
BibleDatabase