Main Index: Bulgarian Bible and Free mp3 to Download


Isaiah 43

  [1]   [2]   [3]   [4]   [5]   [6]   [7]   [8]   [9]   [10]   [11]   [12]   [13]   [14]   [15]   [16]   [17]   [18]   [19]   [20]   [21]   [22]   [23]   [24]   [25]   [26]   [27]   [28]   [29]   [30]   [31]   [32]   [33]   [34]   [35]   [36]   [37]   [38]   [39]   [40]   [41]   [42]   [43]   [44]   [45]   [46]   [47]   [48]   [49]   [50]   [51]   [52]   [53]   [54]   [55]   [56]   [57]   [58]   [59]   [60]   [61]   [62]   [63]   [64]   [65]   [66]

43:1 А сега, така казва Господ Творецът ти, Якове, И създателят ти, Израилю: Не бой се, защото Аз те изкупих, Призовах те по име, Мой си ти

43:2 Когато минаваш през водите, с тебе ще бъда, И през реките, те не ще те потопят; Когато ходиш през огъня, ти няма да се изгориш, И пламъкът не ще те опали.

43:3 Защото Аз съм Иеова твоят Бог, Светият Израилев, твоят Спасител; За твой откуп дадох Египет, За тебе Етиопия и Сева.

43:4 Понеже ти бе скъпоценен пред очите Ми, И почетен, и аз те възлюбих, Затова ще дам човеци а тебе, И племена за живота ти.

43:5 Не бой се, защото Аз съм с тебе; От изток ще доведа потомството ти, И от запад ще те събера;

43:6 Ще река на севера: Възвърни, И на юга: Не задържай; Доведи синовете Ми от далеч, И дъщерите Ми от земния край, -

43:7 Всички, които се наричат с Моето име, Които сътворих за славата Си; Аз създадох всеки от тях , да! Аз го направих.

43:8 Изведи слепите люде, които имат очи, И глухите, които имат уши.

43:9 Нека се съберат заедно всичките народи, И нека се стекат племената; Кой от тях може да възвести това и да ни обясни предишните събития? Нека доведат свидетелите си, за да се оправдаят Та да чуят човеците и да рекат: Това е вярно

43:10 Вие сте Мои свидетели, казва Господ, И служителят Ми, когото избрах, За да Ме познаете и да повярвате в Мене, И да разберете, че съм Аз, - Че преди Мене не е имало Бог. И подир Мене няма да има.

43:11 Аз, Аз съм Господ; И освен Мене няма спасител

43:12 Аз възвестих, и спасих, и показах, Когато не е имало между вас чужд Бог ; Затова вие сте Ми свидетели, казва Господ, Че Аз съм Бог.

43:13 Да, преди да е имало време*, Аз съм; И няма кой да избави от ръката Ми; Аз действувам, и кой ще Ми попречи?

43:14 Така казва Господ, вашият Изкупител, Светият Израилев; Заради вас пратих във Вавилон, И ще доведа всички като бежанци, Дори халдеите, в корабите, с които се хвалеха.

43:15 Аз съм Господ, Светият ваш, Творецът Израилев, ваш Цар.

43:16 Така казва Господ, Който прави път в морето, И пътека в буйните води,

43:17 Който извежда колесници и коне, войска и сила: Те всички ще легнат, няма да станат; Унищожиха се, угаснаха като фитил.

43:18 Не си спомняйте предишните неща, Нито мислете за древните събития.

43:19 Ето, Аз ще направя ново нещо; Сега ще се появи; не ще ли внимавате в него? Да ще направя път в пустинята, И реки в безводната земя.

43:20 Полските зверове ще Ме прославят, - Чакалите и камилоптиците, - Защото давам вода в пустинята, Реки в безводната земя, За да напоя людете Си, избраните Си,

43:21 Людете, които създадох за Себе Си, За да оповестяват хвалата Ми.

43:22 Но ти Якове, не Ме призова; Но ти Израилю, се отегчи от Мене,

43:23 Не си Ми принасял агънцата на всеизгарянията си, Нито си Ме почитал с жертвите си. Аз не те заробих с приноси, И не ти дотегнах с ливан.

43:24 Не си купил за Мене благоуханна тръстика с пари, Нито си Ме наситил с тлъстината на жертвите си; Но си Ме заробил с греховете си Дотегнал си Ми с беззаконията си,

43:25 Аз, Аз съм, Който изтривам твоите престъпления заради Себе Си, И няма да си спомня за греховете ти.

43:26 Подсети Ме, за да се съдим заедно; Представи делото си, за да се оправдаеш.

43:27 Твоят праотец съгреши, И учителите ти престъпиха против Мене.

43:28 Затова ще сваля от свещенството им* великите служители+ на светилището. И ще обрека Якова на изтребление , И ще направя Израиля за поругание.


Check Our HOME PAGE for Other Languages
This site was created originally by
BibleDatabase