Main Index: Bulgarian Bible and Free mp3 to Download


Isaiah 32

  [1]   [2]   [3]   [4]   [5]   [6]   [7]   [8]   [9]   [10]   [11]   [12]   [13]   [14]   [15]   [16]   [17]   [18]   [19]   [20]   [21]   [22]   [23]   [24]   [25]   [26]   [27]   [28]   [29]   [30]   [31]   [32]   [33]   [34]   [35]   [36]   [37]   [38]   [39]   [40]   [41]   [42]   [43]   [44]   [45]   [46]   [47]   [48]   [49]   [50]   [51]   [52]   [53]   [54]   [55]   [56]   [57]   [58]   [59]   [60]   [61]   [62]   [63]   [64]   [65]   [66]

32:1 Ето, един цар ще царува с правда, И началниците ще управляват с правосъдие;

32:2 И всеки човек от тях ще бъде като заслон от вятър И като прибежище от буря, Като водни потоци на сухо място, Като сянка от голяма канара в изтощена земя.

32:3 Очите на виждащите не ще бъдат помрачени, И ушите на слушащите ще бъдат внимателни.

32:4 Също и сърцето на безразсъдните ще разбере мъдрост, И езикът на гъгнивите ще говори бърже и ясно.

32:5 Подлият не ще се нарича вече великодушен, Нито ще се казва сребролюбецът щедър;

32:6 Защото подлият ще говори подло, И сърцето му ще работи беззаконие, Тъй щото да върши нечестие и говори заблуда против Господа, За да изтощи душата на гладния, И да направи питието на жадния да чезне.

32:7 А на коварния средствата са зли; Той измислюва лукави кроежи За да погуби сиромаха с лъжливи думи Даже като немотния говори право.

32:8 Но великодушният измислюва великодушни неща, И за великодушни неща ще стои.

32:9 Станете, вие охолни жени, и слушайте гласа ми; Чуите думата ми, вие безгрижни дъщери;

32:10 За една година и няколко дни ще бъдете смущавани, вие безгрижни; Защото гроздоберът ще чезне, беритбата няма да настане.

32:11 Треперете, вие охолни; смутете се вие безгрижни; Съблечете се и оголете се, и опашете кръста си с вретище .

32:12 Те ще се бият в гърди за приятни полета, За плодородните лозя.

32:13 Тръни и глогове ще растат в земята на людете Ми, Още и върху всичките къщи, гдето се веселят във веселещия се град;

32:14 Защото палата ще бъде изоставен, Шумният град ще бъде напуснат, Крепостта и кулата ще станат до века пещери, Наслаждение на диви осли, пасбище на стада,

32:15 Докато духът се излее на нас от свише, И пустинята стане плодородно поле, И плодородното поле се счете като лес.

32:16 Тогава правосъдие ще се засели в пустинята, И правда ще обитава в плодородното поле.

32:17 Правдата ще издействува мир; И светлината на правдата ще бъде покой и увереност до века.

32:18 И Моите люде ще обитават в мирно заселище, В утвърдени жилища, и в тихи успокоителни места.

32:19 Но ще пада градушка върху падащия лес*; И градът съвсем ще се сниши.

32:20 Блажени вие, които сеете при всяка вода, Които изпращат навред нозете на вола и на осела!


Check Our HOME PAGE for Other Languages
This site was created originally by
BibleDatabase