Main Index: Bulgarian Bible and Free mp3 to Download


Isaiah 24

  [1]   [2]   [3]   [4]   [5]   [6]   [7]   [8]   [9]   [10]   [11]   [12]   [13]   [14]   [15]   [16]   [17]   [18]   [19]   [20]   [21]   [22]   [23]   [24]   [25]   [26]   [27]   [28]   [29]   [30]   [31]   [32]   [33]   [34]   [35]   [36]   [37]   [38]   [39]   [40]   [41]   [42]   [43]   [44]   [45]   [46]   [47]   [48]   [49]   [50]   [51]   [52]   [53]   [54]   [55]   [56]   [57]   [58]   [59]   [60]   [61]   [62]   [63]   [64]   [65]   [66]

24:1 Ето, Господ изпразва земята и я запустява, Превръща я разпръсва жителите й.

24:2 И ще стане, както на людете, така и на свещеника; Както на слугата така и на господаря му; Както на слугинята, така и на господарката й; Както на купувача, така и на продавача; Както на земеделеца, така и на заемача; Както на приемача с лихва, така и на оня, който му дава с лихва.

24:3 Съвсем ще се изпразни земята, и съвършено ще се оголи; Защото Господ е изговорил това слово.

24:4 Земята жалее и повяхва; Светът изнемощява и повяхва; Високопоставените между людете на земята са изнемощели.

24:5 Земята тоже е осквернена под жителите си, Защото престъпиха законите, не зачитаха повелението, Нарушиха вечния завет.

24:6 Затова, клетва погълна земята, И ония, които живеят на нея се намериха виновни; Затова жителите на земята изгоряха, И малцина човеци останаха.

24:7 Новото вино жалее, лозето изнемощява, Всички, които имаха весело сърце, ваздишат.

24:8 Веселието на тъпанчетата престава: Шумът на ликуващите се свършва; Престава веселието на арфата.

24:9 Няма да пият вино с песни; Спиртното питие ще бъде горчиво за тия, които го пият.

24:10 Суетният град се събори; Всяка къща се затвори тъй щото да не влезе никой.

24:11 Вик има по улиците за виното; Всяка радост се помрачи: веселието на земята е отишло в плен.

24:12 В града остана пустота, И портата е разбита и съборена.

24:13 Защото всред земята, между племената, ще бъде Подобно на плода паднал при отърсването на маслина, Подобно на пабиръка, когато се свърши гроздобер.

24:14 Тия ще извикат с висок глас, ще издадат силен глас, За величието Господно ще възкликнат от морето.

24:15 Затова прославете Господа в източните страни, Прославете името на Господа Израилевия Бог в крайморията.

24:16 От край земята чухме да пеят Слава на праведния; Но аз рекох: Чезна! чезна! горко ми! Коварните коварствуваха; Да! коварните страшно коварствуваха.

24:17 Страх, и яма, и примка са върху тебе, О земни жителю.

24:18 Кой бяга от гласа на страха Ще падне в ямата; И който възлиза всред ямата, Ще се улови в примката; Защото прозорците отгоре са отворени, И основите на земята треперят.

24:19 Земята се съкруши съвсем, Земята се разложи съвсем, Земята силно се разтърси.

24:20 Земята ще полита като някой пиян, И ще се люлее насам натам като колиба; Беззаконието й ще натегне върху нея: И ще падне и няма вече да стане.

24:21 И в оня ден Господ ще накаже в височината войнството на високопоставените, И на земята земните царе.

24:22 И ще бъдат събрани, Както се събират затворниците в тъмницата. И ще бъдат затворени в тъмницата, И след дълго време ще бъдат наказани.

24:23 Тогава луната ще се смути и слънцето ще се засрами; Защото Господ на Силите ще царува на Сионския хълм, И в Ерусалим, и пред старейшините Си, със слава.


Check Our HOME PAGE for Other Languages
This site was created originally by
BibleDatabase