Main Index: Bulgarian Bible and Free mp3 to Download


Isaiah 3

  [1]   [2]   [3]   [4]   [5]   [6]   [7]   [8]   [9]   [10]   [11]   [12]   [13]   [14]   [15]   [16]   [17]   [18]   [19]   [20]   [21]   [22]   [23]   [24]   [25]   [26]   [27]   [28]   [29]   [30]   [31]   [32]   [33]   [34]   [35]   [36]   [37]   [38]   [39]   [40]   [41]   [42]   [43]   [44]   [45]   [46]   [47]   [48]   [49]   [50]   [51]   [52]   [53]   [54]   [55]   [56]   [57]   [58]   [59]   [60]   [61]   [62]   [63]   [64]   [65]   [66]

3:1 Защото, ето, Господ, Иеова на Силите, Ще отнеме от Ерусалим и от Юда подкрепата и подпорката, - Всяка подкрепа от хляб и всяка подкрепа от вода.

3:2 Всеки силен и всеки ратник, Съдията и пророка, чародея и стареца,

3:3 Петдесетника и почтения и съветника, Изкусния художник и вещия баяч.

3:4 И ще им дам деца за князе, Които детински ще владеят над тях

3:5 И людете ще бъдат угнетявани човек от човека, И всеки от ближния си; Детето ще се големее против стареца, И нищожният против почтения.

3:6 Когато човек улови брата си от бащиния си дом, и му каже : Ти имаш облекло, стани ни управител, И нека бъде под твоя ръка това разорено място , -

3:7 В същия ден той ще се закълне, казвайки: Не ще да стана поправач, Защото в къщата ми няма ни хляб ни облекло; Няма да ме поставите управител на людете,

3:8 Защото Ерусалим рухна, Юда падна, Понеже и каквото говорят и каквото правят са противни на Господа, И дразнят славните Му очи.

3:9 Изгледът на лицето им свидетелствува против тях; И те, като Содом, вършат греха си явно, на го крият. Горко на душата им! Защото сами на себе си въздадоха зло.

3:10 Кажете на праведника, че ще му бъде добре, Защото всеки такъв ще яде плода на делата си.

3:11 Горко на беззаконника! нему ще бъде зле, Защото въздаянието му ще бъдат делата на ръцете му.

3:12 А за Моите люде, - деца ги угнетяват, И жени владеят над тях. Люде Мои, вашите водители ви правят да заблуждавате, И развалят пътя, по който ходите.

3:13 Господ става за съд, И застава да съди племената.

3:14 Господ ще влезе в съд със старейшините на людете Си и с князете им, И ще им каже : Вие сте, които сте похабили лозето! Ограбеното от сиромаха е в къщите ви!

3:15 Защо разломявате людете Ми и смилате лицата на сиромасите? Казва Господ Иеова на силите.

3:16 При това, казва Господ: Понеже сионските дъщери са горди, И ходят с надигната шия и с безсрамни очи, Ходят тоже ситно, и дрънкат с нозете си,

3:17 Затова Господ ще удари с краста темето на сионските дъщери, И Господ ще открие голотата им.

3:18 В същия ден Господ ще отнеме Славата на дрънкалките, Мрежените забрадки и луничките

3:19 Обеците, гривните и тънките була,

3:20 И главовръзките, верижките около глезените и поясите, Парфюмните кутии и хамайлиите,

3:21 Пръстените и обеците на носа,

3:22 Мантелата и туниките, шаловете и кесиите,

3:23 Огледалата и тънките ризи, чалмите и покривалата.

3:24 И вместо благоухание ще има гнилота, Вместо пояс, въже, Вместо накъдрени коси, плешивост, Вместо нагръдник, опасване с вретище, И вместо красота, белези от изгаряне.

3:25 Мажете ти ще паднат от нож, И силата ти във война.

3:26 И портите на Сиона ще охкат и ще плачат; И той ще седи на земята изоставен.


Check Our HOME PAGE for Other Languages
This site was created originally by
BibleDatabase