Main Index: Bulgarian Bible and Free mp3 to Download


Isaiah 2

  [1]   [2]   [3]   [4]   [5]   [6]   [7]   [8]   [9]   [10]   [11]   [12]   [13]   [14]   [15]   [16]   [17]   [18]   [19]   [20]   [21]   [22]   [23]   [24]   [25]   [26]   [27]   [28]   [29]   [30]   [31]   [32]   [33]   [34]   [35]   [36]   [37]   [38]   [39]   [40]   [41]   [42]   [43]   [44]   [45]   [46]   [47]   [48]   [49]   [50]   [51]   [52]   [53]   [54]   [55]   [56]   [57]   [58]   [59]   [60]   [61]   [62]   [63]   [64]   [65]   [66]

2:1 Словото, което се откри на Амосовия син Исаия за Юда и Ерусалим:

2:2 В последните дни Хълмът на дома Господен Ще се утвърди по-високо от всичките хълмове, И ще се издигне над бърдата; И всичките народи ще се стекат на него.

2:3 И Много племена ще отидат и ще рекат: Дойдете, да възлезем на хълма Господен, В дома на Якововия Бог; Той ще ни научи на пътищата Си, И ние ще ходим в пътеките Му, Защото от Сион ще излезе поуката, И словото Господно от Ерусалим.

2:4 Бог ще седи между народите, И ще решава между племената; И те ще изковат ножовете си на палешници, И копията си на сърпове; Народ против народ няма да вдигне нож, Нито ще се учат вече на война.

2:5 Доме Яковов, дойдете, И нека ходим в Господната светлина.

2:6 Понеже Ти си оставил людете Си, Якововия дом, Защото те се напълниха с обичаи от изток, И станаха предвещатели като филистимците, И направиха завет с чадата на иноплеменниците.

2:7 И земята им се напълни със сребро и злато, Та няма край на съкровищата им;

2:8 И напълни се земята им с идоли; Поклониха се на делата на своите си ръце, И онова което, самите им пръсти направиха;

2:9 И наведе се долният човек, И сниши се големец; Затова недей им прощава.

2:10 Влез в скалата и скрий се в пръстта Поради страх от Господа, И поради славата на Неговото величие.

2:11 И гордите погледи на човеците ще се унижат, И високоумието на човеците ще се наведе; А само Господ ще се възвиси в оня ден.

2:12 Защото ще има ден, когато Господ на Силите ще бъде Против всеки горделив и надменен човек , И против всичко, което се надига, (и ще се унижи)

2:13 Против всичките ливански кедри, високи и издигнати, И против всичките васански дъбове,

2:14 Против всичките високи планини, И против всичките възвишени бърда,

2:15 Против всяка висока кула, И против всяка укрепена стена,

2:16 Против всичките тарсийски кораби, И против всичко що е приятно да се гледа.

2:17 Гордото носене на човека ще се наведе, И надменността му ще се унищожи; А само Господ ще се възвиси в оня ден.

2:18 И идолите съвсем ще изчезнат,

2:19 И човеците ще влязат в пещерите на скалите И в дупките на земята, Поради страха от Господа, и поради славата на величието Ме, Когато стане да разтърси земята.

2:20 В оня ден човека ще хвърли на къртовете и на прилепите Сребърните идоли и златните идоли, Които си е направил за да им се кланя,

2:21 За да влезе в канаристите подземия И в пукнатините на скалите, Поради страха от Господа и поради славата на величието Му, Когато стане да разтърси земята.

2:22 Оставете се от човека, в чиито ноздри е лъх; Защото за какво може да се разчита на него?


Check Our HOME PAGE for Other Languages
This site was created originally by
BibleDatabase