Main Index: Bulgarian Bible and Free mp3 to Download


Song of Solomon 7

  [1]   [2]   [3]   [4]   [5]   [6]   [7]   [8]

7:1 Колко са красиви нозете ти с чехлите, дъщерьо княжеска! Твоите закръглени бедра са подобни на огърлица, Изделие на художнически ръце;

7:2 Пъпът ти е както обла чаша, от която не липсва подправено вино; Коремът ти е като житен копен ограден с кремове;

7:3 Двете ти гърди са като две сърнета близнета;

7:4 Шията ти е като стълб от слонова кост; Очите ти са като водоемите в Есевон към портата Бат-рабим; Носът ти е като ливанската кула, Която гледа към Дамаск;

7:5 Главата ти върху тебе е като Кармил, И косите на главата ти като мораво; Царят е пленен в къдриците им.

7:6 Колко си хубава и колко приятна, О възлюбена, в очарованията си!

7:7 Това твое тяло прилича на палма. И гърдите ти на гроздове.

7:8 Рекох: Ще се възкача на палмата, ще хвана клончетата й; И, ето, гърдите ти ще бъдат като клончета на лоза, И благовонието на дъха* ти като ябълки,

7:9 И устата+ ти като най-хубаво вино, - Което се поглъща гладко за възлюбения ми, Като се хлъзга през устните на спящите.

7:10 Аз съм на възлюбения си; И неговото желание е към мене.

7:11 Дойди, възлюбени мой, нека излезем на полето, Да пренощуваме по селата,

7:12 Да осъмнем в лозята, да видим напъпила ли е лозата, Появил ли се е крехкият грозд и цъфнали ли са наровете; Там ще ти дам любовта си.

7:13 Мандрагоровите ябълки издават благоухание; И върху вратата ни има Всякакви изрядни плодове, нови и стари, Които съм запазила за тебе, възлюбени мой.


Check Our HOME PAGE for Other Languages
This site was created originally by
BibleDatabase