Main Index: Bulgarian Bible and Free mp3 to Download


Song of Solomon 6

  [1]   [2]   [3]   [4]   [5]   [6]   [7]   [8]

6:1 Где е отишъл твоят възлюбен, О ти прекрасна между жените? Где е свърнал твоят възлюбен, - Та да го търсими ние с тебе?

6:2 Моят възлюбен слезе в градината си, в лехите с ароматите. За да пасе в градините и да бере крем.

6:3 Аз съм на възлюбения си, и възлюбеният ми е мой: Той пасе стадото си между кремовете.

6:4 Хубава си, любезна моя, като Терса, Красива като Ерусалим, Страшна като войска със знамена.

6:5 Отвърни очите си от мене, Защото те ме обладаха. Косите ти са като стадо кози Налягали по Галаад;

6:6 Зъбите ти са като стадо овци възлизащи от къпането; Те са всички като близнета*, и не липсва ни един между тях,

6:7 Челото ти под булото е Като част от нар.

6:8 Има шестдесет царици, и осемдесет наложници, И безброй девойки;

6:9 Но една е гълъбицата ми, съвършената ми. Тя е безподобната на майка си, отборната на родителите си; Видяха я дъщерите, и рекоха: Блазе й! Да! цариците и наложниците, и те я похвалиха.

6:10 Коя е тая, която поглежда като зората, Красива като луната, чиста като слънцето, Страшна като войска със знамена?

6:11 Слязох в градината на орехите За да видя зелените растения в долината. Да видя дали е напъпило лозето, И дали са цъфнали наровете.

6:12 Без да усетя, ожиданието ми ме постави Между колесниците на благородните ми люде.

6:13 Върни се, върни се, о суламко; Върни се, върни се, за да те погледаме! Какво ще видите в суламката? Нещо като борба между две дружини!


Check Our HOME PAGE for Other Languages
This site was created originally by
BibleDatabase