Main Index: Bulgarian Bible and Free mp3 to Download


Song of Solomon 2

  [1]   [2]   [3]   [4]   [5]   [6]   [7]   [8]

2:1 Аз съм роза Саронова И долински крем.

2:2 Както е кремът между тръните; Така е любезната ми между дъщерите.

2:3 Както ябълката между дърветата на сада, Така е възлюбеният ми между синовете; Пожелах сянката му и седнах под нея, И плодът му бе сладък в устата ми.

2:4 Доведе ме в дома на пированието, И знамето му над мене бе любов.

2:5 Подкрепете ме с млинчета, разхладете ме с ябълки Защото съм ранена от любов.

2:6 Левицата му е под главата ми, И десницата му ме прегръща.

2:7 Заклевам ви, ерусалимски дъщери В сърните и в полските елени. Да не възбудите и да не събудите любовта ми преди да пожелае.

2:8 Гласът на възлюбления! ето, иде той, Скача по горите, играе по хълмовете.

2:9 Възлюбеният ми прилича на сърна или на млад елен; Ето стои, зад стената ни, Гледа в прозорците, Надзърта през решетките.

2:10 Проговаря възлюбленият ми и казва ми: Стани, любезна моя, прекрасна моя, и дойди;

2:11 Защото, ето, зимата измина, И дъждът престана и отиде си;

2:12 Цветята се явяват по земята, Времето на птичето пеене* пристигна, И гласът на гургулицата се чува в нашата земя;

2:13 По смоковницата зреят първите й смокини, И лозята цъфтят и издават благоухание. Стани, любезна моя; прекрасна моя, та дойди.

2:14 О гълъбице моя, в пукнатините на скалата. В скришните места на стръмнините, Нека видя лицето ти, нека чуя гласа ти; Защото гласът ти е сладък, и лицето ти прекрасно.

2:15 Хванете ни лисиците, Малките лисици, които погубват лозята; Защото лозята ни цъфтят.

2:16 Възлюбленият ми е мой, и аз негова; Пасе стадото си между кремовете.

2:17 Догде повее дневния хладен ветрец и побягнат сенките, Върни се, вълюблени ми, и бъди като сърне Или млад елен по назъбените планини.


Check Our HOME PAGE for Other Languages
This site was created originally by
BibleDatabase