Main Index: Bulgarian Bible and Free mp3 to Download


Ecclesiastes 11

  [1]   [2]   [3]   [4]   [5]   [6]   [7]   [8]   [9]   [10]   [11]   [12]

11:1 Хвърли хляба си по водата, Защото след много дни ще го намериш.

11:2 И помни Създателя си в дните на младостта си, Преди да дойдат дните на злото, И стигнат годините, когато ще речеш: Нямам наслада от тях, -

11:3 Дай дял на седмина, и дори на осмина; Защото не знаеш какво зло ще бъде на земята.

11:4 Преди да се помрачи слънцето и светлината, луната и звездите, И да се върнат облаците подир дъжда;

11:5 Ако са пълни облаците, изливат дъжд на земята; И ако падне дърво към юг или към север, На мястото дето падне дървото, там ще си остане.

11:6 Когато стражите на къщата ще треперят, И силните мъже ще се прегърбят, И ония, които мелят, ще престанат защото намаляха. И на тия, които гледат през прозорците, ще се стъмни;

11:7 Който се взира във вятъра няма да сее; И който гледа на облаците няма да жъне.

11:8 Когато вратите ще се затворят при пътя, Като ослабее гласа на мелницата; И при гласа на птицата ще стане човек, И всичките звукове (Еврейски: дъщери) на песента ще отслабнат;

11:9 Както не знаеш как се движи (Еврейски: какъв е пътят на) духът, Нито как се образуват костите в утробата на непразната, Така не знаеш и делата на Бога, който прави всичко.

11:10 Още, когато ще се боят от всичко, що е високо, И ще треперят в пътя; Когато миндала се разцъфти, и скакалецът натегне, и всяка охота изчезне; Защото човек отива във вечния си дом, И жалеещите обикалят улиците, -


Check Our HOME PAGE for Other Languages
This site was created originally by
BibleDatabase