Main Index: Bulgarian Bible and Free mp3 to Download


Ecclesiastes 7

  [1]   [2]   [3]   [4]   [5]   [6]   [7]   [8]   [9]   [10]   [11]   [12]

7:1 Добро име струва повече от скъпоценно миро. И денят на смъртта повече от деня на раждането.

7:2 По-добре да отиде някой в дом на жалеене, Отколкото да отиде в дом на пирувание; Защото това е сетнината на всеки човек, И живият може да го вложи в сърцето си.

7:3 По-полезна е печалта от смеха; Защото от натъжеността на лицето сърцето се развеселява.

7:4 Сърцето на мъдрите е в дома на жалеене; А сърцето на безумните е в дома на веселие.

7:5 По-добре е човек да слуша изобличение от мъдрия Нежели да слуша песен от безумните;

7:6 Защото какъвто е шумът на търнете под котела, Такъв е смехът на безумния. И това е суета.

7:7 Наистина изнудването прави мъдрия да избезумява; И подарък разтлява сърцето.

7:8 По-предпочително е свършването на работата, нежели започването й; По-добър е дълготърпеливият нежели високоумният.

7:9 Не бързай да се досадиш в духа си; Защото досадата почива в гърдите на безумните.

7:10 Да не речеш: Коя е причината Дето предишните дни бяха по-добри от сегашните? Защото не питаш разумно за това.

7:11 Мъдростта е равноценна с едно наследство, Даже и по-ценна е на ония, които гледат слънцето;

7:12 Защото, не само че мъдростта е защита, както и парите са защита, Но предимството на знанието е, че мъдростта запазва живота на ония, които я имат.

7:13 Разгледай делото Божие; Защото кой може да изправи онова, което Той е направил криво?

7:14 Във време на благоденствие бъди весел, А във време на злополука бъди разсъдлив; Защото Бог постави едното до другото, За да не може човек да открие нищо, което ще бъде подир него.

7:15 Всичко това видях в суетните си дни: Има праведен, който загинва в правдата си, И има нечестив, който дългоденства в злотворството си.

7:16 Не ставай прекалено праведен, и не мисли себе си чрезмерно мъдър; Защо да се погубиш?

7:17 Не ставай прекалено зъл, и не бивай безумен; Защо да умреш преди времето си?

7:18 Добре е да се придържаш за едното, И да не оттегляш ръката си от другото; Защото, който се бои от Бога, ще се отърве и от двете. (Еврейски: от всички тези)

7:19 Мъдростта крепи мъдрия повече От десетина началника, които са в града.

7:20 Наистина няма праведен човек на земята, Който да струва добро и да не греши.

7:21 Ето, това само намерих, Че Бог направи човека праведен, Но те изнамериха много измишления.

7:22 И не обръщай внимание на всичките думи, които се говорят, Да не би да чуеш слугата си да те кълне;

7:23 Защото сърцето ти познава, че и ти подобно Си проклинал други много пъти.

7:24 Всичко това опитах чрез мъдростта. Рекох: Ще бъда мъдър; но мъдростта се отдалечи от мене.

7:25 Онова, което е, е много далеч и твърде дълбоко; Кой може да го намери?

7:26 Аз изново се предадох от сърцето си Да науча, и да издиря, и да изследвам мъдростта и разума, И да позная, че нечестието е безумие, и че глупостта е лудост;

7:27 И намирам, че е по-горчива от смърт Оная жена, чието сърце е примки и мрежи, и ръцете й окови; Който е добър пред Бога ще се отърве от нея. А грешникът ще бъде хванат от нея.

7:28 Виж, това намерих, казва проповедникът. Като изпитвах нещата едно по едно, за да намеря причината;

7:29 (И душата ми още го изследва, но не съм го намерил:) Един мъж между хиляда намерих; Но ни една жена между толкова (Еврейски: всички тези) жени не намерих.


Check Our HOME PAGE for Other Languages
This site was created originally by
BibleDatabase