Main Index: Bulgarian Bible and Free mp3 to Download


Ecclesiastes 1

  [1]   [2]   [3]   [4]   [5]   [6]   [7]   [8]   [9]   [10]   [11]   [12]

1:1 Думите на проповедника, Давидовият син, цар в Ерусалим: -

1:2 Суета на суетите, казва проповедникът; Суета на суетите, всичко е суета.

1:3 Каква полза на човека от всичкия му труд, В който се труди под слънцето?

1:4 Едно поколение преминава, и друго поколение дохожда; А земята вечно стои.

1:5 Също и слънцето изгрява, и слънцето захожда, И бърза да отива към мястото, дето трябва да изгрява.

1:6 Вятърът отива към юг, И се връща към север; Вятърът непрестанно обикаля в отиването си, И пак се връща в своите кръгообращения.

1:7 Всичките реки се вливат в морето, И пак морето не се напълня; На мястото, дето отиват реките, Там те непрестанно (Еврейски: се връщат да.) отиват.

1:8 Всичките неща са досадни, - Човек не може да изкаже до колко; Окото не се насища с гледане, нито се напълня ухото със слушане.

1:9 Каквото е станало, това е, което ще стане; И каквото е било извършено, това е, което ще се извърши; И няма нищо ново под слънцето.

1:10 Има ли нещо, за което може да се каже: Виж! това е ново? То е вече станало във вековете, които са били преди нас.

1:11 Не се помнят предишните поколения ; Нито ще се помнят послешните, грядущите, поколения Между ония, които ще идат подир.

1:12 Аз проповедникът бях цар Над Израиля в Ерусалим;

1:13 И предадох сърцето си да издиря И да изпитам чрез мъдростта Относно всичко, що става под небето. Тежък е тоя труд, който Бог е дал на човешките чада, За да се трудят в него.

1:14 Видях всичките дела, що се вършат под слънцето; И, ето, всичко е суета и гонене на вятър.

1:15 Кривото не може да се изправи; И това, което е недоизпълнено, не може да се брои.

1:16 Аз се съвещавах със сърцето си и рекох: Ето, станах велик, и съм умножавал мъдростта си Повече от всички, които са били преди мене в Ерусалим; Да! сърцето ми е имало голяма опитност в мъдрост и знание.

1:17 И предадох сърцето си, за да позная мъдростта, И да позная лудостта и безумието. Познах, че и това е гонене на вятър.

1:18 Защото в многото мъдрост има много досада; И който увеличава знание увеличава и печал.


Check Our HOME PAGE for Other Languages
This site was created originally by
BibleDatabase