Main Index: Bulgarian Bible and Free mp3 to Download


Proverbs 29

  [1]   [2]   [3]   [4]   [5]   [6]   [7]   [8]   [9]   [10]   [11]   [12]   [13]   [14]   [15]   [16]   [17]   [18]   [19]   [20]   [21]   [22]   [23]   [24]   [25]   [26]   [27]   [28]   [29]   [30]   [31]

29:1 Човек, който често е изобличаван, закоравява врата си. Внезапно ще се съкруши и то без поправление.

29:2 Когато праведните са на власт, людете се радват; Но когато нечестивият началствува, людете въздишат.

29:3 Който обича мъдростта, радва баща си, Но който дружи с блудници, разпилява имота му .

29:4 Чрез правосъдие царят утвърждава земята си . А който придобива подаръци я съсипва.

29:5 Човек, който ласкае ближния си, Простира мрежа пред стъпките му.

29:6 В беззаконието на лош човек има примка. А праведният пее и се радва.

29:7 Праведният внимава в съдбата на бедните; Нечестивият няма даже разум, за да я узнае.

29:8 Присмивателите запалят града, Но мъдрите усмиряват гнева.

29:9 Ако мъдър човек има спор с безумен, Тоя се разярява, смее се и няма спокойствие.

29:10 Кръвопийци мъже мразят непорочния, Но праведните се грижат* за живота му.

29:11 Безумният изригва целия си гняв, А мъдрият го задържа и укротява.

29:12 Ако слуша управителят лъжливи думи, То всичките му слуги стават нечестиви.

29:13 Сиромах и притеснител се срещат: Господ просвещава очите на всички тях.

29:14 Когато цар съди вярно сиромасите, Престолът му ще бъде утвърден за винаги.

29:15 Тоягата и изобличението дават мъдрост, А пренебрегнатото дете засрамва майка си.

29:16 Когато нечестивите са на власт, беззаконието се умножава, Но праведните ще видят падането им.

29:17 Наказвай сина си, и той ще те успокои, Да! ще даде наследство на душата ти.

29:18 Дето няма пророческо видение людете се разюздават, А който пази закона е блажен.

29:19 Слугата не се поправя с думи, Защото, при все че разбира, не обръща внимание.

29:20 Видял ли си човек прибързан в работите си? Има повече надежда за безумния, отколкото за него.

29:21 Ако глези някой слугата си от детинство, Най-после той ще му стане като син*.

29:22 Гневлив човек възбужда препирни, И сприхав човек беззаконствува много.

29:23 Гордостта на човека ще го смири, А смиреният ще придобие чест.

29:24 Който е съдружник на крадец мрази своята си душа; Той слуша заклеването, а не обажда.

29:25 Страхът от човека туря примка, А който уповава на Господа ще бъде поставен на високо.

29:26 Мнозина търсят благословението на управителя, Но съдбата на човека е от Господа.

29:27 Несправедлив човек е мерзост за праведните; И който ходи в прав път е мерзост за нечестивите.


Check Our HOME PAGE for Other Languages
This site was created originally by
BibleDatabase