Main Index: Bulgarian Bible and Free mp3 to Download


Proverbs 28

  [1]   [2]   [3]   [4]   [5]   [6]   [7]   [8]   [9]   [10]   [11]   [12]   [13]   [14]   [15]   [16]   [17]   [18]   [19]   [20]   [21]   [22]   [23]   [24]   [25]   [26]   [27]   [28]   [29]   [30]   [31]

28:1 Нечестивите бягат без да ги гони някой, А праведните се смели като млад лъв.

28:2 От бунтовете на страната началниците й биват мнозина, Но чрез умни и вещи човеци един неин управител продължава дълго време.

28:3 Беден човек, който насилва немотните, Е като пороен дъжд, който не оставя храна.

28:4 Които отстъпват от закона хвалят нечестивите, Но които пазят закона противят се на тях.

28:5 Злите човеци не разбират правосъдие, Но тия, които търсят Господа разбират всичко.

28:6 По-добър е сиромахът, който ходи в непорочността си, Нежели оня, който е опак между два пътя, макар и да е богат.

28:7 Който пази закона е разумен син, А който дружи с чревоугодниците засрамва баща си.

28:8 Който умножава имота си с лихварство и грабителство Събира го за този, който показва милост към сиромасите.

28:9 Който отклонява ухото си от слушане закона, На такъв самата му молитва е мерзост.

28:10 Който заблуждава праведните в лош път, Той сам ще падне в своята яма, А непорочните ще наследят добрини.

28:11 Богатият човек мисли себе си за мъдър! Но разумният сиромах го изучава.

28:12 Когато тържествуват първенците има голяма слава, А когато се издигнат нечестивите човек се крие.

28:13 Който крие престъпленията си няма да успее, А който ги изповяда и оставя ще намери милост.

28:14 Блажен оня човек, който се бои винаги, А който закоравява сърцето си ще падне в бедствие.

28:15 Като ревящ лъв и гладна мечка Е нечестив управител над беден народ.

28:16 О княже, лишен от разум, но велик да насилствуваш, Знай , че който мрази грабителство ще продължи дните си.

28:17 Човек, който е товарен с кръвта на друг човек, Ще побърза да отиде в ямата; никой да го не спира.

28:18 Който ходи непорочно, ще се избави, А който ходи опако между два пътя изведнъж ще падне.

28:19 Който обработва земята си ще се насити с хляб, А който следва суетни неща ще го постигне* сиромашия.

28:20 Верният човек ще има много благословения; Но който бърза да се обогати не ще остане ненаказан.

28:21 Не е добре да бъде човек лицеприятен, Защото за един залък хляб такъв човек ще извърши престъпление.

28:22 Който има лошо око, бърза да се обогати. А не знае, че немотия ще го постигне.

28:23 Който изобличава човека, той после ще намери по-голямо благоволение, Отколкото оня, който ласкае с езика си.

28:24 Който краде от баща си или от майка си и казва: Не е грях, Той е другар на разрушителя.

28:25 Човек с надменна душа подига крамоли, А който уповава на Господа ще затлъстее.

28:26 Който уповава на своето си сърце е безумен, А който ходи разумно, той ще се избави.

28:27 Който дава на сиромасите няма да изпадне в немотия, А който покрива очите си от тях ще има много клетви.

28:28 Когато се възвишат нечестивите, хората се крият, Но когато те загиват, праведните се умножават.


Check Our HOME PAGE for Other Languages
This site was created originally by
BibleDatabase