Main Index: Bulgarian Bible and Free mp3 to Download


Proverbs 25

  [1]   [2]   [3]   [4]   [5]   [6]   [7]   [8]   [9]   [10]   [11]   [12]   [13]   [14]   [15]   [16]   [17]   [18]   [19]   [20]   [21]   [22]   [23]   [24]   [25]   [26]   [27]   [28]   [29]   [30]   [31]

25:1 И тия са Соломонови притчи, които събраха човеците на Юдовия цар Езекия.

25:2 Слава за Бога е да скрива всяко нещо, А слава е на царете да издирват работите.

25:3 Височината на небето и дълбочината на земята И сърцата на царете са неизследими.

25:4 Отмахни нечистото от среброто, И ще излезе съд за златаря.

25:5 Отмахни нечестивите от царя, И престолът му ще се утвъди в правда.

25:6 Не се надигай пред царя, И не стой на мястото на големците,

25:7 Защото по-добре е да ти кажат: Мини тук по-горе, Нежели да те турят по-долу в присъствието на началника, когото са видели очите ти.

25:8 Не бързай да излезеш, за да се караш. Да не би най-сетне да не знаеш що да правиш; Когато те засрами противникът* ти.

25:9 Разисквай делото си с противника* си сам . Но не откривай чужди тайни,

25:10 Да не би да те укори оня, който те слуша, И твоето безчестие да остане незаличимо.

25:11 Дума казана на място е Като златни ябълки в сребърни съдове.

25:12 Както е обица и украшение от чисто злато за човек , Така е мъдрият изобличител за внимателното ухо.

25:13 Както е снежната прохлада в жетвено време, Така е верният посланик на тия, които го изпращат, Защото освежава душата на господаря си.

25:14 Който лъжливо се хвали за подаръци що дава, Прилича на облаци и вятър без дъжд.

25:15 Чрез въздържаност се склонява управител, И мек език троши кости.

25:16 Намерил ли си мед? Яж само колкото ти е нужно, Да не би да се преситиш от него и да го повърнеш.

25:17 Рядко туряй ногата си в къщата на съседа си, Да не би да му досадиш и той да те намрази.

25:18 Човек, който лъжесвидетелствува против ближния си, Е като чук, нож и остра стрела.

25:19 Доверие към неверен човек, в усилно време, Е като счупен зъб и изкълчена нога.

25:20 Както един, който съблича дрехата си в студено време, И както оцет на сода, Така и оня, който пее песни на оскърбено сърце.

25:21 Ако е гладен ненавистникът ти, дай му хляб да яде, И ако е жаден, напой го с вода,

25:22 Защото така ще натрупаш жар на главата му И Господ ще те възнагради.

25:23 Както северният вятър произвежда дъжд, Така и тайно одумващият език - разгневено лице.

25:24 По-добре е да живее някой в ъгъл на покрива, Нежели в широка къща със свадлива жена.

25:25 Както е студената вода за жадна душа, Така е добра вест от далечна земя.

25:26 Праведният, който отстъпва пред нечестивия, Е като мътен извор и развален източник.

25:27 Не е добре да яде някой много мед. Така също не е славно да търсят хората своята си слава.

25:28 Който не владее духа си Е като съборен град без стени.


Check Our HOME PAGE for Other Languages
This site was created originally by
BibleDatabase