Main Index: Bulgarian Bible and Free mp3 to Download


Proverbs 23

  [1]   [2]   [3]   [4]   [5]   [6]   [7]   [8]   [9]   [10]   [11]   [12]   [13]   [14]   [15]   [16]   [17]   [18]   [19]   [20]   [21]   [22]   [23]   [24]   [25]   [26]   [27]   [28]   [29]   [30]   [31]

23:1 Когато седнеш да ядеш с началник, Прегледай добре какво има пред тебе

23:2 Иначе ще туриш нож в гърлото си. Ако те обладава охота,

23:3 Не пожелавай вкусните му ястия, Защото те са примамливи гозби.

23:4 Не се старай да придобиеш богатство, Остави се от тая си мисъл.

23:5 Хвърляш ли на него очите си, - то го няма! Защото наистина богатството си прави крила, Както орел ще лети към небето.

23:6 Не яж хляба на онзи, който има лошо око, Нито пожелавай вкусните му ястия,

23:7 Защото, каквито са мислите в душата му - такъв е и той. Каза ти: Яж и пий, Но сърцето му не е с тебе.

23:8 Залъка, който си изял, ще избълваш, И ще изгубиш сладките си думи.

23:9 Не говори на ушите на безумния, Защото той ще презре разумността на думите ти.

23:10 Не премествай стари межди, Нито влизай в нивите на сирачетата,

23:11 Защото Изкупителят им е мощен; Той ще защити делото им против тебе.

23:12 Предай сърцето си на поука И ушите си към думи на знание.

23:13 Да не ти се свиди да наказваш детето, Защото, ако и да го биеш с пръчка, то няма да умре.

23:14 Ти, като го биеш с пръчката, Ще избавиш душата му от ада.

23:15 Сине мой, ако бъде сърцето ти мъдро, То и на моето сърце ще е драго.

23:16 Да! сърцето* ми ще се радва, Когато устните ти изговарят правото

23:17 Сърцето ти да не завижда на грешните, Но да пребъдва в страх от Господа цял ден,

23:18 Защото наистина има бъдеще, И надеждата ти няма да се отсече.

23:19 Ти, сине мой, слушай и бъди мъдър, И оправяй сърцето си в пътя,

23:20 Не бъди между винопийци, Между невъздържани месоядци,

23:21 Защото пияницата и чревоугодникът ще осиромашеят, И дремливостта ще облече човек в дрипи.

23:22 Слушай баща си, който те е родил, И не презирай майка си, когато остарее.

23:23 Купувай истината и не я продавай, Тоже и мъдростта, поуката и разума.

23:24 Бащата на праведния ще се радва много, И който ражда мъдро чадо ще има радост от него.

23:25 Прочее , нека се веселят твоят баща и твоята майка, И да се възхищава оная, която те е родила.

23:26 Сине мой, дай сърцето си на мене, И очите ти нека внимават в моите пътища,

23:27 Защото блудницата е дълбока яма, И чуждата жена е тесен ров.

23:28 Да! тя причаква като зла плячка, И умножава числото на неверните между човеците.

23:29 Кому горко? кому скръб? кому каране? Кому оплакване? кому удари без причина? Кому подпухнали очи? -

23:30 На ония, които се бавят около виното, Които отиват да вкусят подправено вино.

23:31 Не гледай виното, че е червено, Че показва цвета си в чашата, Че се поглъща гладко,

23:32 Защото после то хапе като змия, И жили като ехидна.

23:33 Очите ти ще гледат чужди жени, И сърцето ти ще изригва развратни неща;

23:34 Даже ще бъдеш като един, който би легнал всред море, Или като един, който би лежал на върха на мачта.

23:35 Удариха ме ще речеш , и не ме заболя; Биха ме, и не усетих. Кога ще се събудя за да го търся пак?


Check Our HOME PAGE for Other Languages
This site was created originally by
BibleDatabase