Main Index: Bulgarian Bible and Free mp3 to Download


Proverbs 22

  [1]   [2]   [3]   [4]   [5]   [6]   [7]   [8]   [9]   [10]   [11]   [12]   [13]   [14]   [15]   [16]   [17]   [18]   [19]   [20]   [21]   [22]   [23]   [24]   [25]   [26]   [27]   [28]   [29]   [30]   [31]

22:1 Конят се приготвя за деня на боя, Но избавлението е от Господа. За предпочитане е добро име, нежели голямо богатство, И благоволение е по-добро от сребро и злато.

22:2 Богат и сиромах се срещат; Господ е Създателят на всички тях.

22:3 Благоразумният предвижда злото и се укрива. А неразумните вървят напред - и страдат.

22:4 Наградата на смирението и на страха от Господа Е богатство, слава и живот.

22:5 Тръне и примки има по пътя на опакия, Който пази душата си се отдалечава от тях.

22:6 Възпитавай детето отрано в подходящия за него път, И не ще се отклони от него, дори когато остарее.

22:7 Богатият властвува над сиромасите, И който взема на заем е слуга на заемодавеца.

22:8 Който сее беззаконие ще пожъне бедствие, И жезълът на буйството му ще изчезне.

22:9 Който има щедро око ще бъде благословен Защото дава от хляба си на сиромаха.

22:10 Изпъди присмивателя и препирнята ще се махне, И свадата и позорът ще престанат.

22:11 Който обича чистота в сърцето И има благодатни устни, царят ще му бъде приятел.

22:12 Очите на Господа пазят онзи, който има знание, И той осуетява думите на коварния.

22:13 Ленивецът казва: Лъв има вън! Ще бъда убит всред улиците!

22:14 Устата на чужди жени са дълбока яма, И оня, на когото Господ се гневи, ще падне в нея.

22:15 Безумието е вързано в сърцето на детето, Но тоягата на наказанието ще го изгони от него.

22:16 Който угнетява сиромаха, за да умножи богатството си, И който дава на богатия, непременно ще изпадне в немотия.

22:17 Приклони ухото си та чуй думите на мъдрите, И взимай присърце моето знание,

22:18 Защото е приятно, ако ги пазиш вътре в себе си, И ако бъдат всякога готови върху устните ти.

22:19 За да бъде упованието ти на Господа, Аз те научих на тях днес - да! тебе.

22:20 Не писах ли ти хубави неща От съвет и знание.

22:21 За да те направя да познаеш верността на думите на истината, Та да отговаряш с думи на истината на ония, които те пращат?

22:22 Не оголвай сиромаха, защото той е беден, Нито притеснявай в портата угнетения,

22:23 Защото Господ ще защити делото им, И ще оголи живота на ония, които са ги оголили.

22:24 Не завързвай приятелство с ядовит човек, И не ходи с гневлив човек.

22:25 Да не би да научиш пътищата му, И да приготвиш примка за душата си.

22:26 Не бъди от тия, които дават ръка, От тия, които стават поръчители за дългове,

22:27 Ако нямаш с какво да платиш, Защо да вземат постелката ти изпод тебе?

22:28 Не премествай старите межди, Които са положили бащите ти.

22:29 Видял ли си човек трудолюбив в работата си? Той ще стои пред царе, няма да стои пред неизвестни хора.


Check Our HOME PAGE for Other Languages
This site was created originally by
BibleDatabase