Main Index: Bulgarian Bible and Free mp3 to Download


Proverbs 19

  [1]   [2]   [3]   [4]   [5]   [6]   [7]   [8]   [9]   [10]   [11]   [12]   [13]   [14]   [15]   [16]   [17]   [18]   [19]   [20]   [21]   [22]   [23]   [24]   [25]   [26]   [27]   [28]   [29]   [30]   [31]

19:1 По-добър е сиромахът, който ходи в непорочността си, Нежели оня, който е с извратени устни а при това безумен.

19:2 Наистина ожидане без разсъдък не е добро, И който бърза с нозете си, обърква пътя си .

19:3 Безумието на човека изкривява пътя му, И сърцето му негодува против Господа.

19:4 Богатството притуря много приятели, А сиромахът бива оставен от приятеля си,

19:5 Лъжливият свидетел няма да остане ненаказан, И който издиша лъжи няма да избегне.

19:6 Мнозина търсят благоволението на щедрия*, И всеки е приятел на онзи, който дава подаръци.

19:7 Всичките братя на сиромаха го мразят, - Колко повече отбягват от него приятелите му! - Той тича след тях с умолителни думи, но тях ги няма.

19:8 Който придобива ум обича своята си душа; Който пази благоразумие ще намери добро.

19:9 Лъжлив свидетел няма да остане ненаказан, И който издиша лъжи ще загине.

19:10 Изнежеността не прилича на безумен, - Много по-малко на слуга да властвува над началници.

19:11 Благоразумието на човека възпира гнева му, И слава е за него да се не взира в престъпление.

19:12 Гневът на царя е като реване на лъв, А благоволението му е като роса на тревата.

19:13 Безумен син е бедствие за баща си, И препирните на жена са непрестанно капене.

19:14 Къща и богатство се оставят наследство от бащите, Но благоразумна жена е от Господа.

19:15 Леноста хвърля в дълбок сън, И бездейна душа ще гладува

19:16 Който пази заповедта пази душата си, А който немари пътищата си ще загине.

19:17 Който показва милост към сиромаха заема Господу, И Той ще му въздаде за благодеянието му.

19:18 Наказвай сина си докато има надежда, И не закоравявай сърцето си да го оставиш да загине*.

19:19 Яростен човек ще понесе наказание, Защото, ако и да го избавиш, трябва пак същото да направиш.

19:20 Слушай съвет и приемай поука, За да останеш мъдър в сетнините си.

19:21 Има много помисли в сърцето на човека, Но намерението Господно, то ще устои.

19:22 Милосърдието на човека е чест нему, И сиромах човек е по-добър от този, който разорява.

19:23 Страхът от Господа спомага към живот; Който го има ще си ляга наситен и не ще срещне зло.

19:24 Ленивият затопява ръката си в паницата И не ще нито в устата си да я повърне.

19:25 Ако биеш присмивателя, простият ще стане внимателен; И ако изобличиш благоразумния, той ще придобие знание.

19:26 Който опропастява баща си и пропъжда майка си, Той е син, който причинява срам и нанася позор.

19:27 Престани, сине мой, да слушаш съвети, Които те отклоняват от мъдростта.

19:28 Лошият свидетел се присмива на правосъдието; И устата на нечестивите поглъщат беззаконие.

19:29 Присъди се приготвят за присмивателите, И бой за гърба на безумните.


Check Our HOME PAGE for Other Languages
This site was created originally by
BibleDatabase