Main Index: Bulgarian Bible and Free mp3 to Download


Proverbs 11

  [1]   [2]   [3]   [4]   [5]   [6]   [7]   [8]   [9]   [10]   [11]   [12]   [13]   [14]   [15]   [16]   [17]   [18]   [19]   [20]   [21]   [22]   [23]   [24]   [25]   [26]   [27]   [28]   [29]   [30]   [31]

11:1 Неточни везни са мерзост Господу; А точни грамове са угодни Нему.

11:2 Дойде ли гордост, дохожда и срам. А мъдростта е със смирените.

11:3 Незлобието на справедливите ще ги ръководи, А извратеността на коварните ще ги погуби.

11:4 В ден на гняв богатството не ползува, А правдата избавя от смърт.

11:5 Правдата на непорочния ще оправя пътя му, А нечестивият ще падне чрез своето нечестие.

11:6 Правдата на справедливите ще ги избави, А коварните ще се хванат в злобата си.

11:7 Като умира нечестивият, ожиданото от него загива; Така загива надеждата на насилниците.

11:8 Праведният се отървава от беда, А вместо него изпада в нея нечестивият.

11:9 Безбожният погубва ближния си с устата си. Но чрез знанието на праведните ще се избави.

11:10 Когато благоденствуват праведните, градът се весели; И когато погиват нечестивите става тържество.

11:11 Чрез благословението върху праведните градът се въздига, А чрез устата на нечестивите се съсипва.

11:12 Който презира ближния си е скудоумен; А благоразумният човек мълчи.

11:13 Одумникът обхожда и открива тайните, А верният духом потайва работата.

11:14 Дето няма мъдро ръководене народът пропада, А в многото съветници има безопасност.

11:15 Който поръчителствува за чужд човек, зле ще пострада, А който мрази поръчителството е в безопасност.

11:16 Благодатната жена придобива чест; И насилниците придобиват богатство.

11:17 Милостивият човек струва добро на себе си, А жестокият смущава своето тяло.

11:18 Нечестивият придобива измамлива печалба, А който сее правда има сигурна награда.

11:19 Който е утвърден в правдата, ще стане живот, А който се стреми към злото съдействува за своята смърт.

11:20 Развратените в сърце са мерзост Господу, А непорочните в пътя си са угодни Нему,

11:21 Даже ръка с ръка да се съедини пак * нечестивият няма да остане ненаказан., А потомството на праведните ще се избави.

11:22 Както е златна халка на носа на свиня, Така е красивата, но безразсъдна жена.

11:23 Желаното от праведните е само добро, А ожиданото от нечестивите е надменност.

11:24 Един разпръсва щедро , но пак има повече изобилие, А друг се скъпи без мяра, но пак стига до немотия,

11:25 Благотворната душа ще бъде наситена; И който пои, сам ще бъде напоен.

11:26 Който задържа жито ще бъде прокълнат от народа, А който продава, благословение ще почива на главата му.

11:27 Който усърдно търси доброто, търси и благоволение, А който търси злото, то ще дойде и върху него.

11:28 Който уповава на богатството си, ще падне, А праведните ще цъфтят като зелен лист.

11:29 Който смущава своя си дом ще наследи вятър; И безумният ще стане слуга на мъдрия по сърце.

11:30 Плодът на праведния е дърво на живот; И който е мъдър придобива души.

11:31 Ето, и на праведния се въздава на земята, - Колко повече на нечестивия и на грешния!


Check Our HOME PAGE for Other Languages
This site was created originally by
BibleDatabase