Main Index: Bulgarian Bible and Free mp3 to Download


Proverbs 10

  [1]   [2]   [3]   [4]   [5]   [6]   [7]   [8]   [9]   [10]   [11]   [12]   [13]   [14]   [15]   [16]   [17]   [18]   [19]   [20]   [21]   [22]   [23]   [24]   [25]   [26]   [27]   [28]   [29]   [30]   [31]

10:1 Притчи Соломонови. Мъдър син радва баща си. А безумен син е тъга за майка си.

10:2 Съкровища придобити с неправда не ползуват; А правдата избавя от смърт.

10:3 Господ не ще остави да гладува душата на праведния; Не отхвърля злобното желание на нечестивите.

10:4 Ленивата ръка докарва сиромашия, А трудолюбивата ръка обогатява.

10:5 Който събира лятно време, той е разумен син, А който спи в жетва, той е син, който докарва срам.

10:6 Благословения почиват на главата на праведния; Но устата на нечестивите покриват насилство.

10:7 Паметта на праведния е благословена, А името на нечестивите ще изгние.

10:8 Мъдрият по сърце приема заповеди; А безумен бъбрица пада.

10:9 Който ходи непорочно, ходи безопасно, А който изкривява пътищата си ще се познае.

10:10 Който намигва с око докарва скръб, А безумен бъбрица пада.

10:11 Устата на праведния са извор на живот, А устата на нечестивите покриват насилие.

10:12 Омразата повдига раздори, А любовта покрива всички погрешки.

10:13 В устните на разумния се намира мъдрост, А тоягата е за гърба на безумния.

10:14 Мъдрите запазват знанието, А устата на безумния близка погибел.

10:15 Имотът на богатия е неговият укрепен град, А съсипия за бедните е тяхната сиромашия.

10:16 Заплатата на праведния е живот. А благоуспяването на нечестивия е за грях.

10:17 Който внимава на изобличението е по пътя към живот. А който пренебрегва мъмренето, заблуждава се.

10:18 Който скришно мрази има лъжливи устни; И който възгласява клевета е безумен.

10:19 В многото говорене грехът е неизбежен; Но който въздържа устните си е разумен.

10:20 Езикът на праведния е избрано сребро; Сърцето на нечестивите малко струва.

10:21 Устните на праведния хранят мнозина; А безумните умират от нямане на разум.

10:22 Благословението Господно обогатява; И трудът на човека не ще притури нищо.

10:23 Злотворството е като забавление за безумния. Така и мъдростта на разумния човек.

10:24 Това, от, което се страхува нечестивият, ще го постигне; А желанието на праведните ще се изпълни.

10:25 Както отминава вихрушката, така и нечестивият изчезва; А праведният има вечна основа.

10:26 Както е оцетът за зъбите и димът за очите, Така е ленивият за ония, които го пращат.

10:27 Страхът от Господа придава дни, А годините на нечестивите се съкратяват.

10:28 Надеждата на праведните е радост, А очакването на нечестивите е напразно*.

10:29 Пътят Господен е крепост за непорочния И съсипване за ония, които вършат беззаконие.

10:30 Праведният никога няма да се поклати, А нечестивите няма да населят земята,

10:31 Из устата на праведния блика мъдрост, А лъжливият език ще се отреже.

10:32 Устните на праведния знаят приятното за слушане ; А устата на нечестивите говорят извратеното.


Check Our HOME PAGE for Other Languages
This site was created originally by
BibleDatabase