Main Index: Bulgarian Bible and Free mp3 to Download


Proverbs 9

  [1]   [2]   [3]   [4]   [5]   [6]   [7]   [8]   [9]   [10]   [11]   [12]   [13]   [14]   [15]   [16]   [17]   [18]   [19]   [20]   [21]   [22]   [23]   [24]   [25]   [26]   [27]   [28]   [29]   [30]   [31]

9:1 Мъдростта съгради дома си, Издяла седемте си стълба,

9:2 Закла животните си, смеси виното си И сложи трапезата си,

9:3 Изпрати слугите си, Вика по високите места на града:

9:4 Който е прост, нека се отбие тук. И на безумните казва:

9:5 Елате, яжте от хляба ми, И пийте от виното, което смесих,

9:6 Оставете глупостта и живейте, И ходете по пътя на разума,

9:7 Който поправя присмивателя навлича на себе си срам; И който изобличава нечестивия лепва на себе си петно.

9:8 Не изобличавай присмивателя, да не би да те намрази. Изобличавай мъдрия и той ще те обикне.

9:9 Давай наставление на мъдрия и той ще стане по-мъдър; Учи праведния и ще стане по-учен.

9:10 Страх от Господа е начало на мъдростта; И познаването на Светия е разум.

9:11 Защото чрез мене ще се умножават дните ти. И ще ти се притурят години на живот.

9:12 Ако станеш мъдър, ще бъдеш мъдър за себе си; И ако се присмееш, ти сам ще понасяш.

9:13 Безумната жена е бъбрица, Проста е и не знае нищо.

9:14 Седи при вратата на къщата си, На стол по високите места на града,

9:15 И кани ония, които минават, Които вървят право в пътя си, като им казва :

9:16 Който е прост, нека се отбие тук; А колкото за безумния, нему казва:

9:17 Крадените води са сладки, И хляб, който се яде скришом, е вкусен,

9:18 Но той не знае, че мъртвите* са там, И че гостите й са в дълбочината на ада.


Check Our HOME PAGE for Other Languages
This site was created originally by
BibleDatabase